Yalın Yönetim Nedir? 5 Yalın Prensip


Yalın yönetim kavramı ve iş dünyasındaki artan popülaritesini duymuşsunuzdur. Ama duymadıysan endişelenme. Sonraki birkaç paragrafta, Yalın ile tanışacaksınız.

Aslında, Yalın yönetimin artık sektörler arasında yaygın olması şaşırtıcı değil. Temel değerleri ve şirketlerin genel performansı üzerindeki olumlu etkisi sayesinde, Yalın kavram evrensel bir yönetim aracı gibi görünmektedir.Yalın kavramını üretimden pazarlamaya ve yazılım geliştirmeye kadar herhangi bir iş veya üretim sürecinde uygulayabilirsiniz.

Yalın yöntem 3 çok basit fikre dayanır:
  • Müşterinizin bakış açısından değer yakalamak
  • İsrafı ortadan kaldırır (son ürüne değer getirmeyen şeyler)
  • Sürekli gelişme
Şimdi ana fikri bildiğiniz zaman, daha derinlere inelim ve Yalın yönetimin temel ilkelerini ve nereden geldiğini öğrenelim.

Yalın Yönetim Nedir ve Nasıl Yapılır?

Temel Yalın ilkeleriyle başlamadan önce, Yalın yönteminin iş süreçlerini, amaçları ve insanları sürekli iyileştirmekle ilgili olduğunu fark etmeniz gerekir.

Yalın yönetimin temel amacı, kaynakları optimize ederek müşteriye değer yaratmaktır.
Yalın yönetim ilkeleri , gerçek müşterinin talebine göre istikrarlı bir iş akışı oluşturmayı amaçlar.
Sürekli iyileştirme, Yalın yönetimin önemli bir parçasıdır ve her çalışanın iyileştirme sürecine dâhil olmasını sağlar.

İş süreçlerinin toplam kontrolünü ve spot ışığı tutmaya çalışmak yerine Yalın yönetim, paylaşılan sorumluluğu ve paylaşımlı liderliği teşvik eder.

Yalın yönteminin iki temel dayanağı vardır:
  • İnsanlara saygı
  • Sürekli iyileştirmeler
Ne de olsa, hiyerarşinin herhangi bir seviyesinde iyi bir fikir ya da öncelik doğabilir ve Yalın, işi nasıl yapması gerektiğini söyleyenlere güvenir.Şu anda, Yalın yönetim çeşitli sektörlerde yaygın olarak kabul edilen bir kavramdır. Ancak, aslında yaklaşık 70 yıl önce kurulan Toyota Üretim Sisteminden türemiştir.

Toyota, Yalın üretimin temellerini attığı 1940'ların sonlarında, son ürüne değer getirmeyen süreçleri azaltmayı hedeflediler.

Bunu yaparak üretkenlik, verimlilik, döngü süresi ve maliyet verimliliğinde önemli gelişmeler sağlamayı başardılar.

Bu dikkate değer etki sayesinde, Yalın Düşünce, birçok endüstriye yayıldı ve Yalın Yönetim Enstitüsü'nün açıkladığı Yalın yönetimin 5 temel ilkesine dönüştü.

Yalın yönetim bir anda yaratılmadı. Pek çok gözlem ve sürekli gelişim için insanların isteği sayesinde yavaş yavaş gelişiyordu ve hala gelişiyor.

Yani, Yalın yönetimin temel ilkelerine gidelim.

5 Temel Yalın Yönetim Prensibi

Değeri Tanımla

Her şirket ne yapmaya çalışır? Bir müşterinin ödemeye hazır olduğu bir ürün / hizmet sunmak. Bunu yapmak için, bir şirketin müşterilerinin ihtiyaçları tarafından tanımlanan değeri eklemesi gerekiyor.
Değer, müşteri için çözmeye çalıştığınız problemde yatar. Daha özellikli olarak, müşterinizin aktif olarak ödemek istediği çözümün bir parçası. Son ürüne değer getirmeyen başka herhangi bir faaliyet veya süreç atık olarak kabul edilir.

Bu yüzden önce teslim etmek istediğiniz değeri tanımlamanız ve ardından bir sonraki adıma geçmeniz gerekir.

Değer akışı haritalama

Bu, kelimenin tam anlamıyla şirketinizin iş akışını haritalandırmanız gereken bir noktadır. Son ürünü müşteriye teslim etme sürecine dâhil olan tüm eylemleri ve insanları içermelidir. Bunu yaparak, sürecin hangi kısımlarının değer getirmediğini tanımlayabileceksiniz.

Değer akışı eşlemesi yalın prensibini uygulamak, bir değerin nerede üretildiğini ve sürecin farklı bölümlerinin hangi oranda üretildiğini veya üretmediğini gösterecektir.

Değer akışınız eşlendiğinde, hangi süreçlerin hangi ekiplere ait olduğunu ve bu süreci ölçmek, değerlendirmek ve iyileştirmekle sorumlu olanları görmeniz çok daha kolay olacaktır. Bu büyük resim, değer getirmeyen ve onları ortadan kaldıran adımları tespit etmenizi sağlayacaktır.Sürekli İş Akışı Oluşturma

Değer akışınıza hâkim olduktan sonra, her takımın iş akışının sorunsuz kalmasını sağlamanız gerekir. Bir süreliğine olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Bir ürün / hizmet geliştirmek genellikle çapraz fonksiyonlu bir takım çalışmasını içerecektir. Darboğazlar ve kesintiler herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Ancak, işi daha küçük gruplar halinde bölüştürerek ve iş akışını görselleştirerek, süreç yollarını kolayca tespit edip kaldırabileceksiniz.

Çekme sistemi oluşturma

Dengeli bir iş akışına sahip olmak, ekiplerinizin daha az çaba harcayarak iş görevlerini daha hızlı teslim edebilmelerinin bir garantisidir. Ancak, istikrarlı iş akışını sağlamak için bir çekme sistemi oluşturduğunuzdan emin olun.

Böyle bir sistemde, iş sadece bir talep olduğunda çekilir. Bu, kaynakların kapasitesini optimize etmenize ve ürün / hizmetleri yalnızca gerçek bir gereksinim varsa sağlamanıza olanak tanır.
Örneğin bir restoran alalım. Oraya gidip pizza siparişi ver. Fırıncı siparişinizi çeker ve pizzanızı yapmaya başlar. Önceden talep edilen tonlarca yemek hazırlamıyor çünkü gerçek bir talep yok ve bu tonlarca yemek bir kaynak israfına dönüşebilir.

Sürekli gelişme

Önceki tüm adımları geçtikten sonra, Yalın yönetim sisteminizi zaten kurdunuz. Ancak, bu son aşamaya, muhtemelen en önemlisine dikkat etmeyi unutmayın.

Unutmayın, sisteminiz izole ve statik değildir. Önceki adımlardan herhangi birinde problemler oluşabilir. Bu nedenle, her seviyede çalışanların süreci sürekli iyileştirmeye dâhil olduğundan emin olmanız gerekir.

Sürekli gelişmeyi teşvik etmek için farklı teknikler vardır. Örneğin, her takımın ne yapıldığını, yapılması gerekenleri ve olası engelleri tartışmak için günlük bir tek oturum toplantısı olabilir. Günlük olarak süreç iyileştirmeleri için kolay bir yol.

Yalın Yönetimin Faydaları

Yalın prensiplerin artan popülaritesi, aslında bir iş sürecinin her yönünü geliştirmeye odaklanmaları ve bir şirketin hiyerarşisinin her seviyesini içermeleri gerçeğinden kaynaklanmaktadır.
Yöneticilerin yararlanabileceği birkaç önemli avantaj var.

Odaklanın. Yalın uygulayarak atık etkinliklerini azaltabileceksiniz. Bu nedenle, iş gücünüz değer yaratan faaliyetlere odaklanacaktır.

Verimliliği arttırmak. Çalışanlar değer sağlamaya odaklandıklarında, daha üretken ve verimli olacaklar, çünkü belirsiz görevler tarafından dikkatleri dağılmayacaklar.

Akıllı süreç (çekme sistemi). Bir çekme sistemi kurarak, sadece gerçek talep olduğunda iş teslim edebilirsiniz. Bir sonraki olana yol açar.

Kaynakların daha iyi kullanılması. Üretiminiz gerçek talebe dayanıyorsa, gerektiği kadar kaynak kullanabilirsiniz.,
yalın yönetim

Sonuç olarak, şirketiniz (ekibiniz) çok daha esnek olacak ve tüketicinin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilecek. Sonuç olarak, Yalın yönetim ilkeleri, genel performansın iyileştirilmesi için daha yüksek bir şansa sahip, istikrarlı bir üretim sistemi oluşturmanıza izin verecektir.


Comments