Product Owner Nedir?7 Adımda Product Owner Sorumluluğu

Product Owner’ler her geliştirme döngüsünün merkezindedir. Ama gerçekte ne yapıyorlar?
Bir Product Owner’in rolü, çevreye bağlı olarak değişebilir olsa da, genellikle, iş stratejisinden ürün tasarımına kadar her şeyi kapsayan çeşitli anahtar rollere ve sorumluluklara sahiptir.

Product Owner Nedir?

En temel seviyede Product Owner, bir scrum geliştirme ekibinin yarattığı ürünlerin değerini maksimize etmekten sorumludur. İngilizce karşılığı ürün sahibidir.Ancak bunu yapmak için, çevik bir Product Owner, iş stratejisi, ürün tasarımcısı, pazar analizcisi, müşteri bağlantısı ve proje yöneticisi gibi çeşitli görevler üstlenir.

Product Owner rolleri ve sorumlulukları

Product Owner, birçok ürün geliştirme alanında liderliği ele almaktadır. Pazar bilgisini derinleştirmek ve stratejilerini paydaşlara sunmak için kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca takımın bir kısa koşu sırasında hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için geliştirici bilgileri toplaması gerekmektedir.

İşte Product Owner’in sorumluluklarının sadece birkaçı. 

1. Vizyonu tanımlamak

Çevik bir Product Owner, ürün geliştirme ekibinin hedeflerini tanımlamak ve geliştirme projeleri için bir geniş görüşlülük oluşturmak için üst düzey perspektiflerini kullanan en önemli kişidir.

Product Owner’ler, hedefleri net olduğundan ve vizyonun iş hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olmak için müşteriler, işletme yöneticileri ve geliştirme ekibi dâhil olmak üzere yönetim kurulu içindeki paydaşlarla iletişim kurmaktan sorumludur.

Daha yüksek bir perspektife sahip bir Product Owner olmak, çevik ürün geliştirmenin esnek ve genellikle hızlı tempolu doğasına rağmen ekibin tutarlı bir vizyona sahip olmasını sağlar. Bir projenin etkili bir şekilde çalışması için herkesin aynı tarafta olması gerekir.

Bir Product Owner, ekibin bu vizyonu bir ürün yol haritası oluşturarak sürdürmesine yardımcı olabilir. Ürün yol haritası, zaman içinde ürün teklifinin vizyonunu ve yönünü ana hatlarıyla belirleyen, yüksek seviyeli, stratejik bir görsel özettir. Paydaşların bir plana başvurmaları için stratejik bir kılavuzdur.

2. Ürün birikimini yönetme

Bir Product Owner için en önemli sorumluluklardan biri, ürün biriktirme sürecini yönetmektir. 
Product Owner ‘in sorumluluğu, yedek parça listesi oluşturmak ve bunları genel strateji ve iş hedeflerine göre önceliklendirmektir. Ek olarak, ürün sahibinin gerekli geliştirme sırasını bildirmek için proje bağımlılıklarını haritalaması gerekecektir.

Ürün birikimi olsa da statik bir yapılacaklar listesi değildir. Gelişim boyunca değişen proje ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenmesi gereken canlı bir belgedir.

Ürün birikimi sık sık değişeceğinden, ürün sahibi, optimize edilmiş performans ve proje çıktılarını sağlamak için listeyi tüm paydaşlara (özellikle geliştiriciler) erişilebilir hale getirmelidir.

3. Öncelikli ihtiyaçlar

Product Owner ‘in bir diğer önemli rolü ise ihtiyaçları önceliklendirmektir. Diğer bir deyişle, kapsam, bütçe ve zaman üçgenini, paydaşların ihtiyaç ve hedeflerine göre denge önceliklerini sarsmalıdırlar.
Örneğin, geliştirilmekte olan ürünün altı ay içinde başlaması gerekiyorsa, bu da projenin kapsamını kısıtlar. Proje geliştikçe, ürün sahibi hangi alanların esnekliğe sahip olduğunu ve her bir yineleme ve ürün öğesinin nasıl ve ne zaman geliştirileceğini belirleyen ölçümleri yapmak zorunda kalacak.

4. Kalkınma aşamalarının gözetimi

Vizyon, strateji ve ürün öncelikleri belirlendiğinde, Product Owner ürünün gerçek gelişimini denetlemek için önemli miktarda zaman harcamalıdır. Planlama, iyileştirme, gözden geçirme ve sprint dâhil olmak üzere her etkinlik boyunca önemli bir oyuncudur.

Planlama aşamasında, çevik ürün sahibi bir sonraki iterasyon için gereken adımları belirlemek ve düzenlemek için paydaşlarla birlikte çalışır. Daha sonra süreci iyileştirmek, iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek ve sürati desteklemek için ekipleriyle görüşecektir.

5. Müşteri ihtiyaçlarını öngörmek

Başarılı ürün sahibi, müşterinin geliştirme sürecini daha etkin bir şekilde yönetme ihtiyaçlarını anlamak için uzman olmalıdır.

Onların derin pazar bilgisi ve iletişim becerileri, sorunları veya ihtiyaçları öngörmelerini ve bunlara yönelmelerini sağlar.

6. İlk iletişim kaynağı ile hareket etmek

Ürün sahibi aynı zamanda birincil iletişimci ve paydaşlar ve ekipler arasındaki bağlantıdır. Bu nedenle, uzman iletişimciler olmak zorundadırlar, tüm önemli kararlar ve stratejiler konusunda paydaşlardan satın alma ve geliştiriciler için açık talimatlar ve çıktıların alınmasını sağlarlar.
product owner

7. Her iterasyonda ürün ilerlemesinin değerlendirilmesi

Product Owner, geliştirme sürecinin her aşamasında ve nihai ürün için sorumludur. Her iterasyonda ürün ilerlemesini incelemede ve değerlendirmede başrol üstlenir. Ürün sahibi, yargıyı performansa çevirir ve ekibin çizim tahtasına geri dönüp dönmemesi veya bir sonraki aşamalara geçip geçmemesi gerektiğine karar verir.Comments