OEE Nedir? Toplam Ekipman Etkinliği Faydaları


Oee nedir dediğimizde aklımıza ilk olarak Toplam Ekipman Etkinliği nedir? gelmelidir. Türkçe kısaltması TEE olarak bilinmektedir.

OEE, üretim metriğinin Toplam Ekipman Etkinliği için bir kısaltmadır. OEE, üretim sürecinin çeşitli alt bileşenlerini dikkate alır - Kullanılabilirlik, Performans ve Kalite. Çeşitli faktörler dikkate alındıktan sonra sonuç yüzde olarak ifade edilir. Bu yüzde, bir makine, hat veya hücre için mevcut üretim verimliliğinin anlık görüntüsü olarak görülebilir.


,
OEE = Kullanılabilirlik x Performans x Kalite

TEE Toplam Ekipman Etkinliği Nedir?

Bir ürünü üretmek karmaşık bir süreçtir. Metrikler ve yönergeler olmadan kontrolü kaybetmek ve işinizin üretiminiz tarafından yönetilmesini sağlamak çok kolaydır. OEE, süreç hakkında bilgi sağlamak için birden fazla imalat sorunu ve veri noktasını birleştiren bir araçtır. Verileri analiz ederek ve hesaplayarak, aynı zamanda kök neden analizi için bir çerçeve görevi de görür.

 Belli bir veriyi birleştiren belgelenmiş bir süreçle OEE belirli süreç bilgilerini sağlar. İmalat ekibinin tüm üyeleri montaj teknisyenlerinden mali personele, üretim sürecinin mevcut durumunu anlamak için verileri kullanabilir. Makine kullanılabilirliği, performansı ve kalitesinin etkisinin önceden belirlenmiş bir çerçevesine sahip olarak, OEE, altta yatan sorunları ve kök nedenleri izlemek için bir çerçeve sunar. 

Toplam Ekipman Etkinliği ayrıca üretim sürecinde iyileştirmeler için bir çerçeve sunar. OEE'yi takip ederek maruz kalan Altı Büyük Kayıplar gibi anahtar OEE kavramları kullanılarak anlaşılabilir ve verimlilik artırılabilir.

Bu çerçevenin bileşenleri şunlardır:

  • TAKIM
  • Kullanılabilirlik
  • Performans
  • Kalite


OEE, bir üretim sürecinin mevcut durumunu ve aynı zamanda üretim sürecindeki çeşitli sorunların etkisini ve tüm süreci nasıl etkilediğini anlamanızı sağlayan karmaşık bir aracı hemen gösteren çok basit bir metriktir.

OEE = Kullanılabilirlik x Performans x Kalite

Kullanılabilirlik, planlandığı zaman üretim için mevcut olan makine veya hücreye işaret eder. En temel seviyede, bir süreç çalışırken son kullanıcı için değer yaratır. Bir süreç durdurulduğunda, ilişkili bir değeri olmayan bir maliyet oluşturur. Mekanik arıza, hammadde veya operatör sorunları nedeniyle olsun, hücre ya da makine üretiyor ya da üretmiyor olabilir. 

Zamanlanmış çalışma zamanını gerçek çalışma süresine göre karşılaştırarak, OEE'nin kullanılabilirlik bileşeni, zaman kaybından dolayı kayıp üretimin belirlenmesine izin verir.

Performans, uygun değer hızın altında çalışarak ne kadar atık oluşturulduğu ile belirlenir. Ayrıca atık konusunu Gemba Nedir? Yazımızdan okuyabilirsiniz. Gerçek çevrim sürelerini ideal çevrim süreleriyle karşılaştırarak, OEE ideal döngü süresine uymayan döngülerin ne kadar üretim kaybettiğinin belirlenmesini sağlar.

Kalite, kalite standartlarını karşılamayan bir ürün üreterek boşa harcanan zamanı tanımlamaya odaklanır. İyi olanın miktarını reddedilen parçalarla karşılaştırarak, iyi ürün üreterek değer katma süresinin yüzdesi ortaya çıkar.TEE Toplam Ekipman Etkinliği faydaları

Kendi başına, OEE sadece üretim süreciniz hakkında veri sağlar. OEE'yi bir metrik olarak kullanan şirketler, genel yalın üretim programlarıyla ve ayrıca TPM sistemlerinin bir parçası olarak birleştirildiğinde başarıyı yakaladılar. OEE'yi bu sistemlerle kullanırken faydaları belirgin hale gelir:
Üretim verimliliğini doğrudan mali raporlamaya bağlamak
oee nedir? Tee Nedir?

  • Kök neden analizi için araştırma süresini azaltın
  • Artan kullanımıyla donanım yatırım getirisini kısaltın
  • Atık eleme ile maliyetleri azaltın
  • Kalite iyileştirme yoluyla müşteri memnuniyetini artırma


OEE, şirketlerin ayrı iş işlevlerini tek bir yararlı metrikle birlikte çekmelerine olanak tanır.Comments