Type something and hit enter

By On


Kaizen nedir? Kaizen yalın bir üretim aracıdır. Kaliteyi, güvenliği, üretkenliği ve işyeri kültürünü geliştirir. Bu, zaman içerisinde küçük değişiklikler uygulanarak büyük değişikliklerin ortaya çıkmasıdır.

 Kaizen, Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’yı yeniden inşa etmek için ortaya çıktı. ABD’li birkaç iş danışmanı, üretimi geliştirmek için Japonya ile işbirliği yaptı. Bu işbirliğinin amacı başta Kaizen olmak üzere çeşitli yeni yönetim tekniklerinin uygulanmasıydı.Kaizen iki Japon kelimesinden gelir. Kai iyileştirme ve Zen iyi demektir. Bu iki kelimenin birleşmesiyle sürekli iyileştirme ortaya çıkmıştır. Bir sürü uygulamadan farklı olarak bu felsefede, en üst yöneticiden en alt çalışana kadar işin iyileştirilmesine yönelik öneriler de bulunması istenmektedir.

Yalın Kaizen Nasıl Çalışır?

Kaizen iki felsefeyle çalışır, bunlar muda ve muri’dir. Muda atıkları azaltarak ve muri ise zor iş süreçlerin ortadan kaldırılmasıdır. Yalın iş uygulaması olan bu felsefede, tüm çalışanların gözlem ve deneyimlerine dayanarak öneriler geliştirilir. Başarı ise önerilerde bulunmak için çaba gösterildiğinde gelir.

Baçtan sona kadar, tüm öneriler memnuniyetle karşılanmalı ve olumsuz sonuçların olmayacağı açık olarak belirtilmelidir. Tepki yerine çalışanlar, iş yerini iyileştirilen değişiklikler için ödüllendirilir. Personel bu sayede işletmeye daha çok güvenir ve yatırım yapar. Geliştirilecek alanları sürekli arayan liderler haline gelirler.

Kaizen ile Başlarken

Kaizen ile ilk başladığınızda aklınızda tutmanız gereken birkaç şey bulunmaktadır.

*Antrenmanla başlamalı. Herkesin Kaizen’in iş yeri kültürünün bir parçası haline geldiğini bilmesi gerekmektedir.

*Bu süreci yukarıdan destekleyin. Personel gerekli olduğunda destek alacaklarını bilmelidirler.

*Fikirlerin akmasını sağlayın. Kaizen panoları ve öneri kutularını kullanın. Çalışanlarla etkili iletişim kurmanın yollarını bulmaya çalışın.

*Engelleri kaldırın.Kaizen panoları burada önemli bir role sahiptir.Çalışanlar fikirlerini yayınlamalarına, ilerlemelerine ve her gelişimin izlenmesine imkan tanır.

Bu adımlar kaizen programınızın başarılı olmasına ve hız kazanmasına yardım edecektir. Personel görevleri konusunda sahiplik duygusu kazanacak ve işin her alanında daha fazla yer alacaklardır.Diğer Yalın Araçları İle Kaizen Destekleme

Kaizen basit bir prensip sunar. Şeylerin nasıl geliştirilebileceğine bak, onları geliştir ve sonra tekrar tekrar geliştir. Bunu Plan-Do-Check-Act (PDCA) kullanarak, problemleri bulmak için çalışanlara yetkilendirmek, çözümler geliştirmek ve sürekli döngü içinde çözümler uygulamak suretiyle yapabilirsiniz. Burada geçen PDCA Puko döngüsünün İngilizce halidir. Türkçe olarak planla, uygula, kontrol et ve onayla demektir.

PDCA'ya ek olarak, Kaizen diğer yalın araçları tarafından desteklenebilir. Bu yalın araçlar genellikle Kaizen Şemşiyesi’nin altına düşer ve şunları içerir:

Otomasyon: Verimliliği artırın ve otomasyon sayesinde işi daha kolay hale getirin.

Kanban : İhtiyacınız olduğunda ihtiyacınız olan envanteri alarak Kaizen'i güçlendirin.

5S: Organizasyonu, standardizasyonu ve güvenliği geliştirerek sürekli iyileştirmeyi destekleyin.

TPM : Hizmet dışı kalma süresini ve önleyici bakım ve eğitimi kullanarak genel üretimi hızlandırın.

Kaizen 'in çalışmasını sağlayan en önemli şey esnek olmasıdır. İhtiyaçlarınıza en uygun yalın araçlar kullanılarak desteklenebilir.

Kaizen'in Faydaları Nelerdir?

Kaizen'i kullanmak  birçok yarar sağlayacaktır. Beklenen avantajlardan bazıları:

Artan verimlilik

Geliştirilmiş kalite

Daha iyi güvenlik

Düşük maliyetler

Gelişmiş müşteri memnuniyeti
kaizen nedir anlamı ve faydaları

Diğer faydalar, şirketin genel kültürünü iyileştirir ve çalışanların elde tutulmasını arttırır:
Geliştirilmiş iletişim ve işbirliği İyileştirilmiş moral ve çalışan memnuniyeti
Çalışanlar ve yönetim arasında şirkete daha fazla kişisel yatırım.
Click to comment