İnovasyon Stratejisi Nedir? Nasıl Yapılır?


İnovasyon stratejisi , bir şirketin genellikle araştırma ve geliştirme faaliyetlerine para yatırmak suretiyle teknoloji veya hizmet alanındaki gelişmeleri teşvik etmek için kullandığı bir plandır. Rekabet avantajı kazanmak isteyen şirketler için  inovasyon stratejisi şarttır.Stratejik inovasyon, BirFirmanın işerinin büyümesi için yönlendirme sağlaması, Şirket ve bu şirketin müşterilerin için değer yaratmak için ve rekabet avantajı yaratmak için kurumsal stratejicini yeniden icat etmek ya da yeniden tasarlama sürecidir. Bu tarz yenilikler, firmaların teknolojinin değişim hızına adapte olmaları için son derece önemlidir.

Stratejik inovasyonu ülkemizde birçok şirket kullanmaktadır. Bu şirketler müşterilerine mal ve hizmetler satmaktadırlar. Bu satılan mal ve hizmetleri destekleyen teknolojilerin başarılı olması gerekmektedir. Bu başarıyı yakalamak için mutlak olarak değişiklik yapmaları gerekmektedir. Stratejik inovasyon , genel olarak yönetici düzeyinde ortaya çıkan projeleri ifade etmektedir.

Stratejik Yenilikler

Yenilikçi kurumsal stratejiler bazı kriterler içermektedir. Bunların bazıları hangi hizmet ya da ürünün geliştirmesi gerekmektedir. Firma hangi pazarlarda rekabet edecek. Firmada hangi iş modelleri geliştirilecek. İş süreçleri nasıl optimize edilmeli. Müşteri portföyü nasıl genişletilmeli. Şirket markası müşterilere göre nasıl konumlandırılmalı. Tedarik ve değer zinciri daha verimli hale nasıl getirileceği ve pazara ulaşma stratejisi belirlenmeli. Bu kriterler aynı zamanda inovasyon stratejisi nasıl hazırlanır sorularının cevabını verecektir.

Stratejik İnovasyon Süreçlerini Yürütmek

Stratejik inovasyon stratejileri üst düzey yöneticiler tarafından yönlendirilmektedir. Buna rağmen bazı aksamalar olmaktadır. İş ekipleri ve işlemler arasında işbirliği sağlanmalıdır. Ayrıca bir inovasyon kültürü teşvik edilmelidir.
inovasyon stratejisi nedir

Stratejik inovasyonu uygulayıp başarı yakalayan bazı şirketler bulunmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak IBM ve Apple örnek verilebilir. Bu firmalar donanım satmaktan bütünsel çözümler sunmaya kadar işlerini genişlettiler. Mesela Ikea firması sattığı ürünü standartlaştırıp sabit paketlerde servis etti.

Comments