İnovasyon Kültürü Nedir? İnovasyon kültürü oluşturmak, yeni liderlik becerileri, yeni insan becerileri, yeni süreçler ve fırsat odaklılık gerektirir.

Yenilik kültürünü neyin oluşturduğuna dair çok yaz bulabilirsiniz. Bunun tam olarak ne olduğunu tanımlamak ilk görünüşte basit görünebilir. Fakat hem tanımlamak hem de birinin başarması tahmin edilemeyecek derecede zordur.

Bir kurum yâda firmada organizasyonunuzun tanımını yapmak için acele etmeyin. Üst yönetim ekibinizin belirsizlik ve risklerle nasıl başa çıktığını anlamaya çalışın. Bir firmada aşırı derecede risk varsa, burada yenilikçi olma ihtimali zayıftır. Tüm firmalar riskle aşırı derecede ilgilenirler. Bir şeyler yapmanın riski vardır. Ayrıca hiç bir şey yapmamanın da riski vardır. Risk, işin bir parçasıdır. Bir kurumun, risk yönetimine nasıl hazırlandığı, yeni rekabet ortamlarına girmesi için beceri kazandıran bir faktördür.

Yenilikçi olmak bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç piyasaların baskısından kaynaklanmaktadır. Ekibin dış baskılardan etkilenmesi, birazda olsa gelecekleri hakkında endişe duyması gerekir. İnovasyon, bir firmanın rekabet gücünün geçici olduğunu ve hayatta kalabilmesi için her zaman kendini yeniden icat etmesi gerekir. Başarı ve rekabet inovasyona adaklanmışlıktır.

Bir inovasyon kültürü, keşfetme, deneme ve seçenekler geliştirerek ilerleme kaydedebilir. Aslında bu yeni süreç, risk etmenlerini azaltmaya yardımcı olur ve fırsatlar daha iyi tanımlanabilir. Daha iyi tanımlar belirsizliği azaltır.

Firmalar, müşterileri araştırmak ve müşteri davranışlarını öğrenerek Pazar ve teknoloji evrimi konularında yeni kalıplar keşfederler. Bunun için yeni bir süreç gereklidir. Firmalar, kilit noktalarda ki yeni çıkan modelleri tanımak ve bu yeni gerçekleri kabullenmek için yeni iş kavramları geliştirmek için yeni yollar bulmalıdırlar.

İşletmelerde ki işletme liderleri ekiplerinin daha fazla denemeler yapmasına ve pazarlamaya başlamadan önce başarısız olan prototipler geliştirmesine izin vermelidir. Bu sayede uzun vadede başarılı olma şanslarını arttırırlar. Neticede müşterilerin ne istediklerini anlamak ve daha fazlasını sunmak için yeni süreçlerin gelişimi önemlidir.

Yeni süreçler için yeni insan becerilerine ve yeteneklerine ihtiyaç vardır. Organizasyonların tipik uzmanlardan ziyade farklı becerilere sahip insanları desteklemesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Yenilikçi bir kültür, insanların dış dünyayla daha esnek ilişkiler kurmasını sağlar. Belirsizliğe ve mümkün olanı öngörme becerisine sahip olan ve bu yetenekleri tutku ve tarafsızlıkla sürdüren dengeli insanlar desteklenmeli ve korunmalıdır.

Süreç verimliliği ve artan genel verimlilik her zaman işin odak noktası olmaktadır. Fakat bir inovasyon kültürü yaratmak için firmalar daha fazla fırsata odaklanmalıdır.
En büyük liderlik mücadelesi, doğru şeyleri yapmak ve yeni, tartışmasız sulara doğru ilerlerken, lider bakış açısıyla ve yönetici edasıyla hareket etmelidir. İşlevsel kontrol davranışlarından ekonomik büyüme davranışına geçmek, muhtemelen gerçek bir inovasyon kültürü yaratmanın en büyük zorluğudur.

Comments