Erp Sistemi Nedir? Ne İşe Yarar


Erp Sistemi Nedir? Erp Sistemi, nakit, hammadde ve üretim kapasitesi dâhil olmak üzere bir işletmenin kaynaklarına gerçek zamanlı bir genel bakış sunan ve siparişler, satın alma siparişleri ve bordro gibi iş taahhütlerinin durumunu gösteren bir arka uç yazılımıdır.

Tipik bir CRM bilgisayar yazılımının farklı bileşenlerini bütünleşmiş edecektir. Çeşitli sistem modelleri için verileri depolayabilen ve uyarlayabilen yinelemeli bir veritabanı oluşturmak için (talimatlar ve işlemler) ve donanım (dokunabileceğiniz fiziksel sistemler). Farklı ERP sistemi türleri

Hangi ERP sisteminin işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun olduğuna karar verirken, bir bulut ERP'si veya şirket içi ERP arasında kritik bir faktör bulunmaktadır. İşletmenizin en iyi eşleşmesine karar vermenize yardımcı olmak için, her birinin özelliklerini inceleyebilirsiniz.

Bulut ERP sistemleri
 • Tarayıcı aracılığıyla erişilen sağlayıcının sunucusunda barındırılır
 • Genellikle aylık abonelikler altında ücretlendirilir, ekstra özellikler veya eğitim için ek ücret alınır
 • Şirket içi ERP sistemlerinden daha ucuz bir yatırımdır
 • Veri koruma ve güvenlik sağlayıcının endişe ve görevidir
 • İşletmeler, özel özellikler oluşturmak için sağlayıcıyla işbirliği yapabilir
 • Ortalama olarak, yerinde bir ERP'den daha az zaman gerektirir
 • Aynı anda birkaç yüz kullanıcıya erişim sağlar
Şirket içi ERP sistemleri
 • İş sağlayıcı, ERP'yi kendisi barındırır.
 • Sistem için daha büyük bir ön ödeme tutarı ilk fiyatı düşürebilir
 • Organizasyon veri güvenliğini ve korumayı yönetecek olan şirkettir.
 • Sağlayıcıya başvurmadan sistemi özelleştirmek için daha büyük bir yetenek gerekmektedir.
Mobil ERP sistemleri

Bazen ERP tarafından barındırılan hizmetler olarak da bilinen Mobil ERP, bir işletmenin pürüzsüz işleyişini, günlük ortamın dört duvarı dışında tutmak için çok önemlidir. Yeni araştırmalar, BAE'de çalışanların yarısından fazlasının, haftada en az bir gün ofis dışında çalıştıklarını göstermektedir.

Mobil ERP uygulaması şunları yapmanıza yardımcı olur:

İnsanlar, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden uzaktan proje üzerinde çalışmaya devam eder.
Çalışanların verileri doğrudan ve ne zaman aldıklarını girebildiklerinden, yanlışlıkları önlenir.
Müşteri yönetimi için, özellikle envanteri taramak ve işlem yapmak için kendi satış noktası sistemiyle yinelemeli çalışabilen perakende ortamındakiler için ilave değer ekler.ERP modülleri nelerdir?

Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı, programın hepsini birbirine bağladığında, örneğin İK yazılımınızı bordro yazılımınızla bağlayabildiğinde, bir arada çalışan farklı modüllerden oluşur. Her bir parça tam sistemi oluşturmak için birlikte çalışır, bu da son derece özelleştirilebilir ve özellikle kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Farklı modüller farklı bir alanı ve işin gerekliliğini temsil edecektir. En akılcı ERP sistemleri şunları içerecektir:
 • İnsan kaynakları
 • Envanter
 • Satış ve Pazarlama
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemi (CRM)
 • Finans ve muhasebe
 • Satın alma
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
İşletmenizin ve operasyonlarınızın ölçeğine bağlı olarak, uygulama süresini etkileyecek daha fazla veya daha az parça kurmayı seçebilirsiniz. Bunun bir örneği, büyük bir şirketin sadece proje yönetimi (Gantt çizelgeleri, zaman takibi, belge kontrolü) için birkaç modüle ihtiyaç duyabilmesidir, oysa daha küçük bir işletme, projeleri takip etmek için sadece bir veya iki modüle ihtiyaç duyabilir. 

Küçük işletmeler için ERP sistemlerinin faydaları

Bir ERP sistemi getirilmesi verimliliği önemli ölçüde artırabilir. Küçük işletmeler için bazı faydalar şunlardır:

Önemli veri kümelerinde yeniden anahtarlama ile ilişkili hataları ve zamanı en aza indirirken departmanların birlikte çalışmasına izin veren bütünleşmiş sistemi kullanılabir.

Yöneticilerin iş süreçlerini yönetmesini, verimsizlikleri tespit etmesini ve iyileştirmeler yapmanın yeni yollarını bulmasını sağlayan verilerin tek görünümü oluşturulabilir.

Tek tedarikçi, uyumsuz verilerle ilgili sorunları ve raporları oluşturmak için gereken süreleri önlemek için etkili olur.

İşiniz için ERP uygulaması

Entegre bir ERP sistemine geçiş yapmak, birçok işletme için büyük bir adımdır, ancak aynı zamanda bir başarı göstergesidir. İşinizde ERP uygulamasına başlamadan önce takip etmeniz gereken faydalı adımlar:
 • İşletmenizin bir ERP sistemini başarıyla uygulamak için geliştirme ekibine sahip olduğundan emin olun
 • Danışmanlık sağlamak için sorumluluk almak veya deneyimli bir ERP uzmanını işe almak için bir proje lideri atayın
 • Mevcut sistemlerden geçiş yapmak için gereken iş verilerini tanımlayın
 • Çalışanlarınızın normal işlerini dengelerken yeni iş süreçlerini tanımlamak ve uyarlamak için çalışanlarınıza yeterli zaman ayırın (ERP'nin hem öncesinde hem de sonrasında). Eğitim süresi en iyi, bir günde verilmiş olandan ziyade, hafta boyunca bölünmelidir.
 • Yazılımın iş hedeflerinizi karşılamanıza izin vermek için özelleştirmeye ihtiyacı olup olmadığını değerlendirin
 • Uygulamanın her aşaması için zaman çizelgeleri hazırlayın ve gerçekçi bir son tarih belirleyin
 • Uygulandığında ERP sisteminin başarısını ölçmek için kullanabileceğiniz bir dizi Temel Performans Göstergesi (KPI) tanımlayın.Comments