Zor İnsanlarla Baş Etme Teknikleri -1

Zor İnsanlar. Zor İnsan kimdir? Karşılaşabileceğiniz 8 zor İnsan tipi.

Yapılan araştırmalara göre iş yerlerinde çalışanların yaklaşık yarısı yöneticilerinden dolayı işten ayrılmaktadırlar.Aynı zamanda yöneticilerin çoğu bir iş yerinde zor çalışanlardan dolayı yüksek stres altında çalışmak zorunda kalmaktadırlar.Zor insanlar kökü kazılacak bir zararlı değil kazanılması gereken sizler ve bizler gibi , ailesi olan , yaşayan ,duyguları olan , insanlardır.

Öncelikler zor insanları tanımamız gerekmektedir.Zor insan kimdir?İş yerinde zor insanlarla baş etmenin önemi.Zor insan tipleri nelerdir.Zor insanlarla hangi tekniklerle baş edilir.Zor müşterilerle nasıl baş edilir ve önemi nedir.Zor müşterilerle baş etmenin yolları.
Zor İnsan Kimdir?

İletişim kurmakta zorluk çekilen insan tipleridir.Zor insanları elemek yerine onlarla birlikte nasıl çalışabileceğini öğrenmeliyiz.Zor insanlar ilgileri üzerinde bekleyen durumlardan etkilenen insanlardır.Önemsenip önemsenmedikleri, fikirlerinin dikkate alınıp alınmadığı  ve kendi seslerinin duyulup duyulmadığının sorularını arayan insanlardır.

Zor insanlarla baş ederken onların mevcut durumlarını tehdit etmeden onları neyi daha iyi nasıl yapacaklarını göstererek motive etmekten geçer.

Zor İnsanlarla Baş Etmenin Önemi

Baş edilemeyen her ilişki için başarının ,verimliliğin ve mutluluğun azalacağını ve her iki tarafı yoracağını unutmayın.Bu durum öfke hareketlerine ve strese neden olabilir.Stres ve öfke kişinin işini kaybetmesine neden olabilecek durumlar doğurabilir.Bu durumda iş yerinde huzursuz ve olumsuz bir hava oluşur.Ne yazıktır ki olumsuzluk bulaşıcı bir hastalık gibidir herkese bulaşabilir.Aynı zamanda olumsuzluk iş yerinde bulunan herkesi etkiler ve potansiyelini sınırlandırarak üzerlerinde baskı kurabilir.

Dip Notlar:

*Saldırgan tutumlara karşı saldırgan tutum sergilenmemelidir.

*Bir insan sizi aşağılamak amaçlı bir karar almanızla ilgili bir cümle yönelttiğinde bun sormasının amacını ve açıklaması istenmelidir.

*Sizi ikinci plana atmaya çalışacak insanlara karşı bilgi ve birikiminize güvendiğinizi göstermelisiniz.

*Kararsız insanlarla karşılaştığında onların yerine karar vermek yerine karar vermelerinde onlara yardımcı olmalısınız.Onların yerine karar vermek iyilik değil kötülük olacaktır.

*Verdiğiniz işleri tamamlamayıp erteleyen çalışanınız için bir sonraki hafta iş sıralaması ve işi ne zaman bitireceğine dair temrin tarihi istemeniz daha etkili olacaktır.

*Bir çalışanınız aşırı iş yükünden dolayı işlerin yetişemeyeceğini bildirdiğinde , durumla ilgili ne tür çözümler ve alternatifler olacağını sormanız daha etkili olacaktır.Pozitif düşünceler karamsar tutumları yok edecektir.

*Sürekli şikayette bulunan insanlarla karşılaşıldığında, yapılacak işin yada durumun düzelmesi için nelerin değiştirilmesi gerektiği hakkında sorular sormak sorunu azaltacak ve şikayetleri yok olma seviyesine çekecektir.

*Her şeyi bildiğini düşünen insanlar tehlikelidir.bu insanlarla baş edebilmek için onlara somut verilerle yaklaşılmalıdır.Örneğin çok ürün ürettiğini düşünen operatöre diğer operatörün yaptığı ürün sayısını belirtip , kendisiyle arasında çok fark olmadığını söylemek düzeltici olacaktır.

Zor insanlardan kaçmak ,onlarla tartışmak yada onları körükleyerek durumlar ve olaylar çözülmeyecektir.Öncelikle onlarla çalışabileceğinize inanmalısınız.

Zor İnsan Tipleri Nelerdir?

Bu insan tipler sekiz kategoriden oluşabilir.Saldırgan tipler,sinsi tipler,her şeyi bilenler,kararsız tipler,balon tipler,aşırı uyumlu tipler,karamsarlar,şikayetçi tipler.

Saldırgan İnsan Tipi

Sizi istediği gibi yönlendirmeye çalışırlar
Sizi bilgileriyle yada başarılarıyla ezmeye ve kötü göstermeye çalışırlar
Yaptığınız işi iyi yapmadığınızı göstererek sizi pasifize etmeye ve yıldırmaya çalışırlar.
Ani bir şekilde öfke ve hakarete maruz bırakabilirler.

Saldırgan insanlarla baş edebilmek için, sakin ve sükunetli kalmaya çalışın.Kararlarınızın arkasaında durup geri vites atmayın.İnsanlara karşı ben dilini kullanmaya çalışın.Karşınızda ki kişinin de bir insan olduğunu unutmayın ve onu topluluk önünde küçük düşürmeyin yada kötü duruma sokmayın.

Sinsi İnsan Tipleri

Bu tip insanlar insanları aşağılamaya ve küçük düşürmeye meyillidirler.

Bu tip insanlarla baş edebilmek için öncelikle onları yuvasından çıkarın.Onları gün yüzüne çıkararak ellerinde ki tek ve gizli olan silahlarını alın.Ardından onlarla yüzleşmekten kaçınmayın ve sordukları soruların amaçlarını ve ne demek istediklerini sormayı ihmal etmeyin.

Her şeyi Bilen İnsan Tipleri

Bu tip insanlar genelde işlerinde ve alanlarında uzman kişilerdir.Karşılarında ki insanlara sen yetersizsin izlenimi vermeye çalışırlar.ayrıca yapılan her işte hata aramaya çalışırlar.

Bu tip insanlarla baş edebilmek için öncelikler sürekli hazır ve donanımlı olmalısınız.Örneğin bir vergi uzmanıyla karşı karşıya toplantı yapacaksanız bu konuda hazırlıklı olmalısınız.Bu insanları dinleyip onlara önemsediklerinizi göstermelisiniz.Onlara sorular sorarak faklı bakış açıları geliştirerek fikirlerini değiştirmeye çalışmalısınız.

Kararsız İnsan Tipleri

Bu tip insanlar yaptığı her şeyi insanlara onaylatmaya çalışırlar.Bu nedenden dolayı verimsiz ve işlerin gecikmeli olmasına neden olurlar.

Bu tip insanlarla baş edebilmek için onların yapacağı işlerin bitirme zamanlarını ,planlarını ve temrin tarihlerini sorun.Yaptıkları seçimlerde hangi seçenekler arasında kaldıklarını öğrenip endişelerini anlamaya çalışmak iyi olacaktır.Onlara karar vermelerine yardımcı olun fakat yerlerine karar vermeyin.Bu insanları engelleyen sorularla baş edebilmeleri için onları teşvik etmeyi ihmal etmeyin.

Balon İnsan Tipleri

Bu tip insanlar adından anlaşıldığı gibi balon gibidirler.Bilgili ve bir konuda hakim görünürler ama hiçbir şeyi bilmezler.Kendi dediklerine kendileri inanan insanlardır.Asıl amaçları insanları etkilemeye çalışmaktır.Bunu severler.

Bu insanları bildikleri şeyler hakkında rakam ve somut veriler paylaşılmalıdır.Somut verilerle dedikleri gibi olmadıklarını anlayacaklardır.

Aşırı Uyumlu Tipler

Bu tip insanlar kimseyle sürtüşmemek ve çatışmamak için evetçidirler.Yapamayacakları ya da yetiştiremeyeceği her şey için söz verirler.Bu tip insanların arzusu beğenilmektir.Eleştiriyi kaldırma sınırları düşüktür.

Bu tip insanlarla baş edebilmek için onları samimiyete davet edin.Yapacaklarını söyledikleri şeyleri kısımlara ayırın ve nelerin mantıklı olduğunu öğrenmeye çalışın.Bu tip insanların gerçek planlar yapabilmeleri için onlara destek olup yardımcı olmalısınız.Söz vermiş oldukları işler için temrin tarihi ve hareket planlarını yazılı almayı unutmayın.Yapacaklarını haftalık hedeflere bölmelerini sağlayıp gerçekleri görmelerini sağlayın.

Kötümser İnsan Tipleri

Bu tip insanlar isimlerinden de anlaşılacağı gibi her şeyin kötü gideceğini düşünerek etrafını karamsarlığa sürüklerler.İşin aslı bu insanlar mükemmeliyetçi insanlardır.Yalnız biz insanlar mükemmel olamayız.

Bu tip insanlarla baş edebilmek için öncelikle onların umutsuzluk havasına kapılmayın.Bu havaya kapılmak sizi de karamsar yapacaktır.Bu insanlar problem ve hata arayan bilgisayarla gibidir.Sadece problem ararlar.Onları sorun bulmak yerine problem çözmeye yöneltmeye çalışın.Bu insanların bir sorunla ilgili olumsuz konuşması yerine çözüm üretmesini isteyin.Kaos kelimesi düzenden gelir .Kaostan sonra muhteşem düzenler oluşabilir.Bu insanların kötü olayların göründüğü kadar kötü olmadığını anlatmaya çalışın.Olumsuz yerine sadece yapıcı üslup beklediğinizi açıklamaktan çekinmeyin

Şikayetçi İnsan Tipleri

Bu tip insanlar sadece şikayette bulunurlar.Çözüm üretmek yerine şikayet ederler ve etraflarına negatiflik aşılarlar.Bu sebeple verimsiz olurlar.

Bu tip insanlarla baş edebilmek için onların dertlerine ortak olmayın.Onların asıl aradığı dert ortağıdır.Fikirlerine tepki vermekten kaçının.Onların şikaet ettiği durumla ilgili olarak sorular sorun ve şikayetlerini mesnetsiz bırakarak umutsuzluklarını alın.Sorunla ilgili çözüm üretmesini istemek ikayetleri azaltacaktır.


Comments