Vizyondan Gerçekliğe İnovasyon Süreci Nasıl İşlerİnovasyon , şirketlerin eski paradigmalarını bırakıp yeni ve önemli yollar almaları için gerekli olan ortak bir süreçtir. Yenilikçi fikirler, çeşitli kaynaklardan gelmektedir. Zaman baskısı, amaçlar ve talepler gibi kaynaklar yeniliğe zorlar. Bunlarla birlikte inovasyona birden fazla engel katadır. Test edilip uygulanmadığı sürece yenilikçi fikirler bir işletmeye yardım edemez. Mükemmel çözüm bu test aşamasıyla başlar. Bu bahsettiğimiz test başlangıcı bir vizyon, bir rüya ya da sadece bir dileğin ışıkla aydınlanmaya başladığı yerdir. Fakat bir insanın bunu gerçeğe çevirmesi genel olarak zor ve karmaşıktır.Hiç mükemmel fikirleriniz oldu mu? Muhtemelen olmuştur ya onları söylemeyi denediniz mi? Galiba hayır der gibisiniz. Harika fikirleri olup ama onlarla hiç bir şey yapmayan çok insan vardır. Çalıştığı kurum ya da firmalar bu fikirleri öğrenemiyorlar. Sonuç olarak fikirler ölü gidiyor. Çünkü fikrin babası cani bir ebeveyn gibi fikrini öldürür. Bu düşüncenin sebebi buldukları bu fikirlerin iş arkadaşları ve işlerinin olumsuz yönde etkilenebileceği fikridir. Fikirlerini vizyondan gerçeğe nasıl götürmesi gerektiğini bilmiyorlar. İşin asıl noktası fikirlerinin nasıl rasyonel hale getirileceğini ve bu fikirlerin nasıl ödemeye döneceğini kafalarında oturtamıyorlar.

İş yerlerinde ortaya çıkan yenilikçi fikirlerin çoğu, iş geliştirme süreçleri ile bağlantılı olmadığından sonuç vermez. Bu fikirlerin korunması için, işletmelerin inovasyonsüreci için bir forum oluşturması güzel olacaktır. (BKZ. İnovasyon Nedir?)

İnovasyon Süreci Nerede Başlıyor

Tabi ki ortaya çıkan fikirlerle başlar

*Fikirler genel olarak onların gelişmesi için verimli bir zemin olmadığında ölürler.

*Bir hedef olarak, sürekli iyileştirme sürecine ulaşamayacak olanlar, karamsar yâda mantıksız olanlar talep ve amaçlar, çoğu kez yeniliklere yol açarlar.

İnovasyon Süreci İçin Fikirleri Nasıl Elde Edebilirsiniz

Bu genelde iki yolla elde edilebilmektedir.

  1. Baskı kurarak
Örneğin son teslim zamanı yaklaşmakta olan bir ürünü hala üretemediniz. Bu sizi teşvik etmek için bir amaç ve baskı oluşturur. Bu durumda işi yetiştirmek zorunda olduğunuz için bir meydan okumayla karşı karşıya gelmiş olursunuz. Bu ilk bakışta mantıksız gibi görünebilir. Ama insanların yenilgiyle karşı karşıya kalmaları ne kadar yüksekse, o kadar galip gelmek isterler.

  1. Eski paradigmaları terk ederek
Yenilik fikirleri için eski kurallar ve prosedürler terk edilmelidir. Yediden bir şeyler üretebilmek için kuralları geride bırakmalısınız. Talimat izleyiciler sadece izler, yeni bir şeyler üretemez. Bu başarı inovasyon için çok önemlidir.

İnovasyon Engelleri

*Bu işi yapamam
*Bu fikir aptalca
*Bu yapacağım kurallar içinde yok
*Bu politikamıza ters
*Yeterli bütçe yok
*eterli zaman yok
*Bu fikri asla onaylamayacağım
*Aradıkları bu değil

Yenilikçi, yaratıcı ve risk almaya meyilli bir firma ya da kuruluşun etkinlik oluşturma olasılığı çok yüksektir. Bizler bahaneler uydurduk ve uydurmaya devam ediyoruz. Korkmayın yalnız değilsiniz. Ünlü insanlar da sizler gibi bahaneler uydurdular.

Thomas Edison, fonograf makinesinin ticari olmadığını dile getirdi. Nobel ödüllü fizikçi Milliken, insanın atom gücüne erişmesinin ihtimali olmadığını savundu. Warner Brother Picture sahibi Harry Warner, filmlere ses eklenmesi konusunda, kimsenin aktörlerin seslerinin duymak istemeyeceği fikrini savundu. DEC başkanı Ken Olsen, insanların evlerinde kişisel bilgisayara ihtiyaçları olmadığını söyledi ve daha onlarcası bahaneler uydurdu ve engeller yarattı.

İnovasyon Süreci İçin Gereken Altı Aşama

  1. Fikir Oluşturma
Bu bir sürecin canlandığı yerdir. Bu bireysel olarak değil de ekipler ile yapılmalı. Öneri sistemleri kutuları teşvik edilmelidir. Yenilikçi fikirler genellikle geniş görüşlülük, makul olmayan bir talep veya bir hedeften gelir.

İşletmenizde inovasyon almak için , işinizde ne yapmak imkânsız ve eğer bunu yapabilseydiniz ne olurdu ve ne değişirdi. Evet, bu sorulara verilen cevaplar, yeni bir organizasyonun ve kuruluşun sınırlarını görmenize yardım edecektir. İşte inovasyonun başladığı yer burasıdır.  1. İlk Aşamadan Fikirler Yakalayın
Bu ekiple ve uzmanlar arasında tartışma ile yapılabilir. Fikirleri kaydetmeyi unutmamalısınız. Bunları yaparken bireylerin sessizce kendi kendine yapmaları daha yaratıcı olabilir. Her fikrin post-it’lere yazmalarını isteyebilirsiniz. Daha sonra ortaya çıkan fikirler, ortak fikirler ve tüm fikirler olacak şekilde duvara asılabilir. Artık dillendirme başlayabilir?

3.İnovasyonu Başlatma

*Fikirlerin listesi oluşturulduktan sonra, bunlar fikirler dizisine dönüşür. Ekip daha sonra daha iyi fikirlere karar verecektir.

*Fikir dizisinde ki her fikrin faydası, organizasyon için yaratacağı farklar ve müşteri referansları dikkate alınmalıdır.

*Bunların ardından, bu fikir şirket stratejisi, misyonu ve hedefleri ile nasıl örtüştüğünü değerlendirin.

*İş potansiyeli tahmin edilmeli… Fikri uygulamadan önce beklenen sonuçlar belirtilmeli.

*Organizasyon hala inovasyonu uygulamak ve düşünmek zorunda değil. Bu adımlar inovasyonu denemeden önce fikirleri yakalamak ve olurluluk raporu üzerinde anlaşmaya varmak için tasarlanmıştır.

4.İş Etkisi Stratejisi

Geliştirmek için yenilikçilik uygulamasının başladığı yer burası. Bu genel anlamda, bir ürünü, süreci ve hizmeti yeniden düşünmek için bir soluktur. Bu durum mevcut süreci değerlendirmek ve onu geliştirmekle aynı anlamları ifade etmemektedir. Bu şekilde bir sürecin gelecekte nasıl görüneceğini açıklayabilirsiniz.

İnovasyon ekibi öncelikle geleceğin resmini çizmeli. Bu genelde inovasyonun bulunduğu yerdir. Başlamak için en temel yol, ekip üyeleri işlerin nasıl yapıldığına dair varsayımları listelemeli. Bu şekilde inovasyonun üstesinden gelinmesi amaçlanmıştır. Bundan sonra beyin fırtınası yapılmalı, tartışılmalı ve ortaya çıkacak her gelişim için kaydetme tuşu aktif olmalıdır. Bu tuş mecazidir. Öncelikle fikirler tek tek kaydedilmeli. Daha sonra hepsi birleştirilip eklemeler için yardımcı olmak amacıyla saklanmalıdır. Ekip yeniliği tanımlayan ve iş akış şemasını tam olarak anlatan bir paragraf yazarak bu aşamayı sonlandırmalıdır. Bu gelecekte sürecin tanımı olacaktır.

Esas olarak ekip, izlek ve kurallara bağlı kalmadan sürecin nasıl çalışacağını ayrıntılı olarak açıklayabilecektir.

5.İş İyileştirme Uygulaması

İnovasyon uygulandıktan sonra hizmet, ürün ve süreç için sürekli uygulanacak iyileştirmeler için sürekli olarak incelenmelidir.

Ekip bu aşamada, şu anda yapılan yenilikler ve inovasyonla gelen yenilikler arasında ki iş süreci boşluklarını tanımlayarak başlar. Bu aşamayı yenilikleri engelleyen ve engelleyecek noktaları belirleyerek devam eder. Ekip, inovasyon sürecini iyileştirmeden önce, zorluğun, faydaların, maliyetlerin, gerekli desteğin ve risklerin tahmin edilmesi gerekmektedir. Ardından belirlenen iyileştirmeleri uygulamaya hazır olmaları gerekmektedir.

6. Reddetme

Zaman içerisinde bir inovasyonun artık sisteme uymadığı gözlenebilir. Mevcut ürün, hizmet ya da sürecin sürekli iyileştirmesi artık değer olmaktan çıkar. Belki inovasyonun artık modası geçmiştir. Burada girme zamanı gelmiş olabilir. Artık eski sistem sıfırlanıp yeni bir inovasyon sürecine başlanmalıdır. Dışarıya artık yeni inovasyonlar zamanı geldi diyebilirsiniz.

İnovasyon ve Organizasyonlar

Unutmayın her organizasyon yenilik geçirdiğinde başarılı olamaz. Bu sadece mayanın tutma meselesi. Nasrettin Hoca gibi mayayı çalarsınız ama tutmaz. İnovasyonun özü, kuruluşunuzun eşsiz olarak neyi kavradığını, hangi özel yeteneklere sahip olduğu ve bu yetenekleri nasıl değerlendirebileceğini, iyi ürünler üretmek veya başka firmalardan nasıl daha iyi hizmet sunabilmek için nasıl kullanılacağını keşfetmek gerekir. Her işletmenin kendine has güçlü olduğu noktalar vardır. Asıl başarı, bu güçlü yönlerinizi hizmet veya ürün pazarında kullanmadan geçmektedir.
İnovasyon süreci nedir

İnovasyon ve Küreselleşme

Günümüzde birçok şirket küresel olarak çalışmaktadır. İnovasyonun herhangi bir bölgede yâda kültürde meydana gelebileceğini düşünmektedirler. Geleneksel anlamda, inovasyon yerel bir konudur ve kurumsal yerlere aktarılmamıştır. Günümüzde inovasyon ekipleri, iyileştirme ekipleri gibi çalışmaktadırlar. Daha sonra merkez, olarak tanımlanmış bir sunum gerçekleştirirler. Süreç inovasyonları için, yerel örgüt onları uygular ve daha sonra gelişmiş iletişim nedeniyle, yenilik konumlanan yere taşınır.Comments