Tedarik Zinciri YönetimiTedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi , müşteri değerini en üst düzeye çıkarmak ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmek için tedarik zinciri faaliyetlerinin aktif bir yönetimidir.Tedarik zinciri firmalarının , tedarik zincirlerini mümkün derecede etkin ve verimli yollarla geliştirmeleri ve yönetmeleri için bilinçli bir çaba göstermektedirler.Tedarik zinciri faaliyetlerini ,ürün geliştirme ,tedarik ,üretim ve lojistik ile bu faaliyetleri koordine etmek için gereken bilgi sistemlerini kapsar.Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı İki temel fikre dayanmaktadır.

*Birinci fikir , son kullanıcıya ulaştırılan ürünlerin neredeyse hepsinde , birden fazla işletme yada kuruluşun birikimli çabasını temsil etmektedir.Bu organizasyonlar tedarik zinciri olarak topluca ifade edilir.

*İkinci fikir , tedarik zincirlerinin uzun sürelerdir var olmasına rağmen , yapılan araştırmalara göre işletme yada kuruluşların büyük çoğunluğunun sadece depo denilen dört duvar arasında olup bitmekte olduğu fark edilmiştir.Çok az sayıda ki işletme , daha iyi yönetilen , sonuçta ürünleri teslim eden tüm faaliyet zincirini anladı.Genelde son müşteri düşünüldü .Fakat sonuç kopuk ve çoğu zaman etkisiz tedarik zincirleri oldu.

Tedarik zincirini oluşturan firmalar,fiziksel akışlar ve bilgi akışları yoluyla birbirlerine bağlanırlar.
Tedarik Zinciri Yönetimi

Fiziksel Akışlar

Fiziksel akışlar, malların ve malzemeleri dönüşümü,hareketi ve depolanmasını içerir.Tedarik zincirinin en görünür parçaları bunlardır.Fakat bunlarla aynı derecede önemli olan bilgi akışıdır.

Bilgi Akışları

Bilgi akışları, çeşitli tedarik zinciri ortaklarının uzun vadeli planlarını koordine etmelerine ve tedarik zincirini aşağı yukarı doğru günlük mal akışını kontrol etmelerine olanak tanır.

# Lojistik nedir 

Comments