Lojistik Nedir - Çağın Mesleği


Lojistik Nedir?Tedarik Zinciri Yönetimi ile Lojistik Arasında ki Farklar nelerdir?Depo Nedir?Antrepo Nedir?

Lojistik Nedir ?
Lojistik, bütünleşik bir sistem gibi düşünebilir.Kaynakların,insanların,malzemelerin,envanterin ve ekipmanların kontrol edilmesi ve taşınması sürecinde , tek bir yerden istenen hizmetlerin sağlanmasıdır.Bunların içinde hedefe kadar olan noktada taşınması,depolanması ,elleçlenmesi,adreslere kadar ulaştırılmasına kadar bütün detayın içinde barındırıldığı bir süreçtir.Lojistik isminin anlamı Locig kelimesinden gelmektedir.Locig kelimesi mantık anlamına gelmektedir.İşin özü lojistik tamamıyla bir mantık işidir.Kelimenin barındırdığı anlamdan da çıkarılacak sonuç , satranç tahtası gibi her şeyin yerinde olması gerekmektedir.
Lojistik ülkemizde bir meslek olarak yaygınlaşmıştır.Lojistik kendi içinde alanlara ayrılan parçalardan oluşan bir bütündür.İnsanlar genelde lojistik kelimesini duyduklarında akıllarında tek bir tanım belirebilmektedir.Bu kelimeyi duyduklarında akıllarında hemen bir gemi resmi canlanabilmektedir.Fakat işin aslı daha karmaşık ve çeşitlidir.#Lojistik içinde sevkiyat ,
 depolama,antrepo ,depo ve
 kara nakliye gibi iş kollarını
 barındırmaktadır.

Ülkemizde Lojistik Alanının Meslek Olarak Ayrıldığı Dallar
Sevkiyat ve Sevkiyat Planlama:Lojistik mesleğinin bu alanı rağbet gören ama adapte olması zor bir daldır.Sevkiyat kelimesi çok fazla çeşitlilik göstermektedir.Bu alanda çalışmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli bir nokta bulunmaktadır.Çalıştığının bir firmada bisküvi sevk ederken , diğer bir fabrikada sebze sevk edebilirsiniz.

Bu alan hemen hemen her fabrikada bulunan bir departmandır.Kimi fabrikalarda daha profesyonel bir yapıyken , bazı fabrikalarda amatör bir yapı sergileyebilmektedir.

Sevkiyat Alanı 2 farklı dala sahiptir
Birincisi üretim yapan işletmelerde üretilen ürünlerin sevkinin ve planlamasının yapılması gerekmektedir.Ürünler bulunduğunuz işletmede üretildiğinden ürünlerin termin tarihi ve üretim şekline dikkat edilmelidir.Bazı işletmelerde araç planı ürün üretilmeden yapılmak zorundadır.Bu durum da hatalar ve nakliye kayıpları doğurabilir.

İkincisi sadece ürünlerin gelip gittiği yerler.Buralara kargo şirketleri örnek gösterilebilir.Ürünler gelir , kayıt altına alınır ve eksiksizce gönderilir.Burada dikkat edilmesi gereken nokta bazı ürünler aylarca bekleyebilir.Bazı ürünlerin aynı türleri sürekli girdi ve çıktı yapabilir.Bu durumda müşteriye ne kadar ürün gittiğinin ve faturalandırılmasının yapılması için sürekli olarak stoklar doğru tutulmalıdır.Burada dikkat edilecek nokta ürün girişleri dikkatli ev kesin bir şekilde kayıt altına alınmalıdır.Ürünler üretilmediği için sadece geldiği için yerine ürün koyma şansınız yoktur.

UT Terminaller (Konteyner İç Boşaltma :Ülkemizde genel olarak liman olan bölgelerde görebileceğimiz bir alandır.Ürünlerin yurt dışından gelmesi bu konteynır denilen ekipmanlarla olmaktadır.Bu ürünler konteynırlarda numaralara göre yüklenip konteynır numarasına göre gideceği ülkeye gitmektedir.Bu konteynır terminalleri de bu konteynırların içlerinin boşaltılması için aktarıldığı noktadır.Depozitolu şişe gibi düşünülebilir.Kutular adrese gider sonra bu terminallere gelir , tekrar doldurulur ve yeni adresine doğru yola çıkar.

Antrepo ve Depolar :Lojistik te ntrepo ve depolar yapı itibariyle aynı işleve sahip alanlardır.Fakat ikisini birbirinden ayıran tek şey gümrük sorunudur.Depolarda vergileri ödenmiş ,faturalandırılmış ürünler olmaktadır.Antrepolarda ise tam tersine konteynır terminalinden gelen ama vergileri ödenmemiş ürünler bulunur.İki yerde aynı işlevdedir.Fakat ürünlerin vergisi ödendikten sonra yurt içine sevki gerçekleştirilebilir.O zaman ürünler depo kısmına alınır ve sevk edilir.Genelde antrepo ve depo lojistik birimlerinde aynı yerde bulunurlar.

#Antrepo gümrüklü
depo ise gümrük vergileri
 ödenmiş depolama alanıdır.
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi birbiriyle karıştırılan terimlerdir.Ancak bunlar sürecin iki yönünü ifade eder.Aslında bunların birleşimi lojistik yönetimini oluştururlar.

Lojistik , bir firmanın içinde olan bir olaydır.Örneğin hammaddelerin satın alınması , dağıtılması ,ambalajlanması ,nakliyesi ve ürünlerin yetkili toptancılara yada distribütörlere ulaştırılması dahil olmak üzere olan tüm süreçleri kapsar.Tedarik zinciri yönetimi ise , satıcılar ,ulaştırma tedarikçileri,çağrı merkezleri,depo tedarikçileri ve diğerleri dahil olmak üzere müşterilere sunmak için birlikte çalışan daha büyük bir dış kuruluş ağıdır.
lojistik nedir

Lojistik Bileşenleri
Lojistik yönetimi , aşağıda ki iş fonsiyonlarının bir kısmını yada tamamını içerebilir
*Gelen ulaştırma
*Giden ulaştırma
*Filo yönetimi
*Depolama
*Siparişleri karşılama
*Envanter yönetimi
*Talep planlaması

Lojistik Neden Önemlidir ?
Birçok firma kusursuz ürünler tasarlasa ve üretse de bu ürünlerin en önemli kısmı müşterilere ulaşması gerekmektedir.Bu lojistik alanının en önemli kısmına girmektedir.
Ancak lojistik aynı zamanda işin diğer yönlerini de etkiler
Daha verimli ham madde için satın alınmasından ,taşınıp saklanmasına kadar işletmeye verimli yönetilmesi sonucu karlar sağlayabilir.Malzemelerin zamanında teslim edilmesi , kullanımına izin verilip verilmemesi  ve koordinasyonun sağlanması müşteri kazandırabilir yad a kaybettirebilir.