İso 9001 Nedir?İso 9001 Nedir.Bu soruya basit bir cevap arıyorsanız birlikte bulalım.

İso 9001

Kalite yönetim sistemleri için bir standarttır.Bu standart İso yani açılımı Uluslar arası Standardizasyon Örgütü tarafından yapılmıştır.Bu standart en son 2015 yılında güncellendir.Adı ISO 9001 :2015 olarak adlandırıldı.Güncellenip yayımlanması için üye ülkeler tarafından onaydan geçmek zorundadır.Bu arada İso 9001 uygun bir standart haline getirildi ve ürün olarak nitelenmemesini kabul ettiler.

2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre küresel piyasalarda ki durgunluk İso 9001’i durdurmamış.Bunlara rağmen küresel olarak dünya çapında bu standardı uygulayan şirket sayısı artmaktadır.

Ayrıca İso 9000 ailesinde İso 9001’in uygulanmasını kolay hale getiren başka belgeler de bulunmaktadır.İso 9000 , İso 9001 ’in arkasında ki şart ve ilkeleri tanımlar.

İso 9001’in Başarılı Olma Nedenleri
İso 9001:2008 bir işletme için kalite ve yönetim sisteminin oluşturulması için ,uygulaması ve bakımı için uluslar arası kabul görmüş bir standarttır.Bu standart her ölçekteki ve standarttaki kuruluşlar için kullanılabilir.Uluslararası bir standart olarak oluşturmuştur.Amacı müşteri memnuniyetini güvence altına alıp ,geliştirip bir sistem oluşturma temellidir.Hizmet yada ürün alan firmalar için bu standart asgari gereklilik olarak tabir edilmektedir.

Süreçler incelenip denetlendiğinden ve bir sertifika yeterliliği arandığından müşterilerin mal yada hizmet alacağı firmaları denetleme zorunluluğu ortadan kalkar.Sistemin sağladığı en büyük faydalardan biri budur.Bu sebepten dolayı bir çok şirketin piyasada rekabet etmesi için İso 9001 belgesi gerekli bir hale gelmiştir.

İso 9001 Tam Olarak Nelerden Oluşuyor
İso 9001’in yapısı 8 bölüme ayrılmıştır.Bunlardan ilk üçü konuya giriş ve son beş bölümü ise kalite yönetim sistemi için gereksinimleri içermektedir.Beş ana bölüm aşağıda ki bilgileri içermektedir.

4.Bölüm : Kalite Yönetim Sistemi-Bu bölümde , Kalite Yönetim Sistemi için dokümantasyon için genel gereksinimler yer almaktadır.Kalite el kitabı ve Kalite Yönetim Sistemi gerekli belgelerin ve kayıtların kontrolü için yönergeler içerir.

5.Bölüm:Yönetim Sorumlulukları-Bu bölümde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi için üst yönetimin görevleri yer alır.Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve gelişimi için üst yönetim hem Kalite Yönetim Sistemi uygulamasına hem de devam etmekte olan sistem incelemesine dahil olmalıdır.

6.Bölüm:Kaynak Yönetimi-Kaynak yönetimi bölümü kısa bir bölümdür.Bu madde insan kaynakları,altyapı ve çalışma ortamı dahil olmak üzere tüm kaynakların etkin bir şekilde yönetme ihtiyacının önemine vurgu yapmaktadır.
,
7.Bölüm Ürün Uygulaması-Ürün gereksinimleri,ürün veya hizmetlerin planlanması ve tasarlanması ile ilgili tüm yönleri ele almaktadır.Bu bölümde vurgulanan , ürün gereksinimlerinin planlanması ,değerlendirilmesi ,ürün veya hizmetlerin tasarımı,satın alınması ,üretimi üretimi ,ürün veya hizmeti izlemek ve kaydetmek için kullanılan ekipmanları içerir.İso 9001 uygulanmadığı zaman belirli şartları hariç tutmayı mümkün kılar.Bu durum herhangi bir ürün üretmeyen veya hizmet tasarlamayan bir şirkette olduğu gibi bir durumu içerir.

8.Bölüm:Analiz Etme Ve İyileştirme-Bu son bölümdür.Bu madde Kalite Yönetim Sisteminizin doğru işleyişinin etkili bir şekilde kontrol edebilmeniz için ön şartları barındırır.Bu maddede müşteri memnuniyeti değerlendirmesi ,iç denetim,ürün ve süreç izleme,uygunsuz ürün yönetimi ve düzeltici ve önleyici faaliyetler içerir.Hatta bazı işletmelerde bariz olarak döf yani düzeltici   önleyici faaliyetler ve ramak kala sistemleri uygulanır.


Comments