Etkili İnovasyon Yönetimi Nedir Nasıl Yapılır


İnovasyon yönetimi bugün olduğu kadar hiç bu kadar popüler olmamıştı. Herkes inovasyon hakkında konuşmakta. İnovasyon hakkında her şeyi okuyorsunuz ve bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorsunuz. Kendinize hep inovasyon nedir, inovasyon yönetimi ne oluyor diye soruyorsunuz?

Tince anlamı innovare kelimesinden gelmektedir. Bu kelime yenilenmeyi temsil etmektedir. Ekonomik açıdan bakıldığında, bir organizasyona veya topluma fayda sağlayan bir şeydir.
Genellikle bu kelimeyle ilgili olan fikirler buluştur. Bir buluş, henüz kullanılmamıştır. Bu genellikle yenilikle kıyaslandırılır. Ancak problem çözümünün yaratıcı bir başarı olarak kullanılmadığı sürece sınırlandırılmalıdır. Kısacası yaratıcı bir düşünce yeni bir şeydir.Her zaman yeni göreceli bir kavramdır. Bu durum dünya veya bir firma için de yeni olabilir.
Yönetim kelimesi şirketlerde kullanılan bir terimdir. Tanımlanmış bir amaç, ulaşılacak bir hedef olmalıdır. Bu hedeflere ulaşmak için de bir görev ve aktiviteleri koordine edecek bir sistem gereklidir. Bunların tamamı yönetimdir.

Sonuç olarak İnovasyonyönetimi, organizasyonlarda yeniliğin sistematik olarak tanıtımıdır ve planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol görevleri içerir.

Yenilik yönetimi, organizasyonlarda yeniliği teşvik etmek ve fayda sağlamak için gereken tüm önlemlerle ilgilidir. Örnek olarak:

*Yeni pazarları fethetmek için yen, ürünler ve hizmetler.

*Geliştirilen ürün ve hizmetler rakiplerden önce çıkmaktadır.

*Şirketi içten güçlendirmek veya maliyetleri azaltmak için iç süreçlerin iyileştirilmesi.

*Yeni gelir akışlarından yararlanmak için yeni iş modelleri geliştirilmeli.

İnovasyon Yönetiminde Görevler ve Eylem Alanları

İnovasyon Yönetimi iki ana sütun oluşturur:

*Bir yandan çerçeve koşullarının tasarlanması, böylece her yerde fikirlerin yaratılması ve başarılı yeniliklere dönüştürülmesi sağlanır.

*Diğer yandan gerçek yenilik, aktif arama, geliştirme ve fikirlerin uygulanması yer almaktadır. Bu yaratıcılık ve proje yönetimi gerektirir.

Yenilik yönetimi çok yönlüdür. İnovasyon yönetiminin eylem alanları, diğer eylemler arasındadır.

*Gelecek Yönetimi: Yeni trendlerin ve gelecekteki fırsatların ve risklerin tanımlanmasıdır.

*Yenilik yol haritası ve yenilik faaliyetlerinin planlanmasıdır.

*Fikir bulmak , geliştirmek ve değerlendirmek için fikir yönetimi.

*Bir fikri başarılı bir inovasyona çevirmek için strateji gerekmektedir. Bunlar kavram geliştirme, iş planı, çözüm geliştirme, ilk örnek oluşturma, uygulama ve pazarlamadır.

*inovasyonu teşvik eden bir kültür yaratmaktır.

*Yenilik faaliyetlerini kontrol etmek için portföy yönetimi ve inovasyon kontrolü gerekmektedir.

*Patent ve mülkiyet hakları için çalışmalar yapmak.

*Yenilik ve yeniliğin dış kaynaklarından faydalanabilmek için inovasyon ağları oluşturulmalıdır.
İnovasyon yönetimin deki her türlü faaliyetler, firmanın tüm birim ve alanlarında bağlantılıdırlar.
inovasyon yönetimi nedir?Nasıl uygulanır

Sonuç-İnovasyon Yönetimi Nedir?

Yenilik yönetimi etkili inovasyon yönetimi nasıl yapılır sorusunu aklınıza getirebilir. Bu soru aklınıza geldiğinde bilmelisiniz ki, bir firmada yenilenmeyi teşvik etmek için tüm önlemlerin alınması ve sistemin kontrol altında tutulması gerekir. İşte bu sorunun cevabıdır. Tüm bunları bir araya getirmek ve yönetmek yenilik yönetimidir.


Comments