Yumuşak Sistemler Metodolojisi-Problem Cözmeİngilizce kısaltması SSM olarak yazılmaktadır.Yumuşak Sistemler Metodolojisi , önceden tanımlanmış bir problemi çözmek yerine , bir grup paydaş arasındaki problem durumunun öğrenilmesini ve takdir edilmesini teşvik etmeye çalışır.Birçok organizasyonun ve sosyal sorumluluğun karmaşıklığı , bir problemin çözümünü zorlaştırır.Bu ve bunun gibi birçok durum sorun nedir? Sorusunu yöneltmemize neden olur.SSM bu ve bunun gibi durumların üstesinden gelmek için çözüm için bir çerçeve sunar.

SSM içinde iki ana mod bulunmaktadır.Bunlar dünyada ki gerçek faaliyetler ve gerçek dünyayı düşünen sistemlerdir.Mod da bulunan ilk kısım zengin resimlerle temsil edilen sorunun anlaşılması için görüşmeler ve toplantılar içermektedir.Sistem düşüncesi ise , yararlı bilgiler sağlayabilecek ilgili sistemleri tanımlamak için hiyerarşi , iletişim ,kontrol ve acil özellikler kavramı kullanır.

Bu ilgili sistemler , daha sonra seçilen sistemlerin kavramsal modellerini oluşturmak için kullanılan kök tanımları oluşturarak mantıksal olarak tanımlanır.Farklı bakış açılarını temsil eden farklı kavramsal modeller daha sonra bir takdir etme süreci aracılığıyla uygulanabilir ve istenilen değişime ve daha sonra eyleme geçebilecek bir tartışmanın temeli olarak kullanılır.Yumuşak Sistemler Metodolojisi ,Lancester Üniversitesi sistem departmanından Peter Checkland ve diğer arkadaşları tarafından yaklaşık yirmi yılı aşkın bir süredir geliştirildiği söylenmektedir.

Yumuşak Sistemler Metodolojisi’nin dayandığı bazı aksiyonlar

*Sorunlar , insanlardan bağımsız olarak düşünülemez.Sorunlar insanların bireysel dünya görüşlerinden dolayı doğmuşturlar.Bu nedenden dolayı sorunlara değil de durumlara odaklanmaya çalışın.
*Problemler birbirleriyle ilişkilidir.Çoklu problem durumu söz konusudur.
*Dünya görüşü-dünyada ki her bireyin farklı görüşü ve yorumları.
*Durumlardaki iyileştirmeler , genel olarak ikna , toplantılar ve büyük tartışmaların paylaşılmasıyla gerçekleşmektedir.Analistler uzman olmaktan dahası etkileşimli insanlar olmalıdırlar.

CATWOE

Yumuşak sistemler , dikkate alınması gereken durumun perspektifini listelemek için mnemonik CATWOE kulanılır.

*Müşteriler
*Aktörler
*Dönüşüm süreci
Dünya görüşü
*Sahiplik
*Çevresel kısılamalar.

Dönüşüm 3 farklı kısıt tarafından değerlendirilmektedir.

*Etkinlik(araçlar işe yarıyor mu?)
*Verimlilik(Kullanılan kaynaklar üzerinde ki çıktı miktarları)
*Etkinlik(uzun vadeli hedefe ulaşmak)

Roller

Aşağıda ki roller açıkça tanınmaktadır.
*Müşteri:Çalışmanın gerçekleşmesine neden olan
*Sorun çözücü : Durum hakkında bir şeyler yapmak isteyen.
*Sorun sahibi:Yukarıdakileri içeren listedir.

Göründüğü gibi Yumuşak Sistemler Metodolojisi CATWOE tekniği ile bütünleşik çalışmaktadır.Genel anlamda CATWOE bir analiz kaynağıdır.Asıl amacı budur.Yumuşak Sistemler Metodolojisi ise insan odaklı ve sorunların insandan geldiğine inanan bir sistem ve çözüm üretici bir yaklaşım.

Comments