İnovasyon Nedir? Tanımı ve Anlamı
İnovasyon nedir sorusunun cevabı olarak ,yeni ürün,süreç veya hizmet meydana getirilmesine olanak tanıyan yeni fikirlerin kullanılması olarak tanımlanabilir.Burada önemli olan sadece yen, bir fikrin icadı değildir.İşin aslı bunu pazara sunma , uygulamaya koyma, ve yeni ürünlere ,hizmetlere ya da değer katan veya kaliteyi arttıran sistemlere yol açacak şekilde ilerlemesidir.Bu durum muhtemelen teknolojik dönüşüm ve yönetimin yeniden yapılandırılmasını içermektedir.İnovasyon aynı zamanda yenilenen teknolojiyi kullanarak yeni bir değer yaratmayı amaçlar.Bunu amaçlarken toplumda önemli değişiklikler yapmak için kutudan çıkarılan düşünceyi kullanmak anlamına gelmektedir.

Uzmanlar, yeni yada önemli bir ölçüde geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım yönetiminin uygulanmasını içeren yeni bir ürünün veya yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş bir hizmetin sunulmasını gerektiren Ürün inovasyonu gibi bir çok yenilik türünü belirlediler.Bunlar yeniliklerin , piyasaya giriş ürünlerinin pazardan tedarik edilmesini ve çıktı ürünlerinin müşterilere ulaştırılmasını sağlayan Tedarik Zinciri İnovasyonu ve ürün tasarımında veya ambalajında iyileştirmelerle yeni pazarlama metotlarının evrimi ile sonuçlanan pazarlama inovasyonu’dur.


İnovasyon Neden Önemlidir?

Yapılan araştırmalara göre işletmelerin çoğunluğu yenilikçi olmayı istemişlerdir.Yapılan bazı araştırmalara göre şirketlerin yüzde 90’ı inovasyonun kendileri için bir öncelik olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir.

Sonuç inovasyonun önemi büyük oranda artmaktadır.Dünümüz ekonomisinde yenilikçilik stratejik planlamayı etkilemede önemli bir faktör haline gelmiştir.İnovasyonun servet yaratılmasına yol açtığı kabul edilmiştir.Verimlilik bir işin başarısı için gerekli olsa da , uzun dönemde işin büyümesini sürdürmesi imkansıza yakındır.

Çoğu durumda , planlanmış ve ölçülmüş bir fikir, nesne ve insan birleşimi, yeni iş fikirleri ve teknolojik devrimlerle sonuçlanan inovasyona yol açar.Değerli yenilikler olarak adlandırılmak için , yeni ürün ve hizmetlerin titiz ticarileşme süreçleri ve pazarda ilerlemek için yeterince güçlü olması gerekir.

Bugün,yeniliklere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.Her organizasyon ve işletme , küreselleşmenin ,göçün,teknolojik ve bilgi devrimlerinin ve iklim değişikliği konularının etkisini hissediyor.İnovasyon katma değer getirecek ve istihdam tabanını genişletecektir.Bu çalışma koşullarında yaşam kalitesi iyileşmekse , inovasyon şarttır.İnovasyon, dünyayı genç nesiller için daha iyi bir yer haline getirecek potansiyele sahiptir.

İnovasyon Çeşitleri

Ürün Yeniliği

Yenilikçi ürünler mevcut teklifleri değiştiren yada yeniden inşa eden ürünlerden oluşmaktadır.Kullanıcıların daha verimli ve az masraflı çalışmasına izin veren yeni özellikler ya da başka avantajlar sağlar.Bunlara örnek verecek olursak , İpod ve GPS navigasyon sistemleri sayılabilir.Bu ürünler dünya çapında hızlı talep gören ve müşterilere radikal yeni seçenekler sunan , ayrıca üreticilerine ciddi karlar kazandıran ürünlerdir.

Süreç Yeniliği

Bazı durumlarda ürünler kısa ömürlü süt , un gibi ürünlerdir.Bazen ürünler elyaf,pamuk yada demir gibi uzun raf ömrüne sahip olan ürünlerden oluşabilmektedir.Rekabetçi ve uzun vadeli başarı için inovasyon hala önemini korumaktadır.Ürün üretimi ve dağıtımı ile ilgili süreçler, değişikliklerin müşterilere ve pay sahiplerine daha fazla değer sunmaya devam edebileceği yerlerdir.

Örneğin süt dağıtımı kapıdan kapıya yapılmaktaydı.Günümüzde hala bunun örnekleri seyrek de olsa görülmektedir.Süt dağıtımında , kapıya teslimatlarda evlerde kimsenin olmayışı , güvenlikten dolayı müşteriye ulaşma güçlüğü gibi sorunlar oluşmaktadır.Bunun yanında pastörizasyonun gelişimi , sütlerin raf ömürlerinin artması inovasyonu farklı alana çekmiştir.Bu durumlar perakendicelere fayda sağlamıştır.

Burada inovasyonda süreç ve tedarik yeniliği ön plana çıkmaktadır.Bu da süreç yeniliğini önemli kılmaktadır.

İş Modeli İnovasyonu

Yenilikçi yeni ürün ve hizmetler, yeni üretim ve teslimat süreciyle birlikte başlarken , örgütsel performansı iyileştirmek için sıklıkla kullanılmaktadır.Bazen mevcut sistem dramatik bir şekilde etkisiz hale gelebilir.İş modeline duyulan ihtiyaç , iş yapısında artan çeviklik ihtiyacından kaynaklanmaktadır.Bu durum da piyasanın değişme hızında ki artıştan kaynaklanmaktadır.


Comments