Sözsüz İletişimde 7 Kültürel Farklılık


Sözsüz İletişimde 7 Kültürel Farklılık

İletişimde en önemli şeylerden biri, söylenmeyen şeyleri duymaktır.

Hızlı Bakış

Psikolojinin önemli olduğu günümüzde, konuşma sırasında iletilen bilgilerin yarısından daha fazlası sözlü olmayan biçimde yapılır.Sözel olmayan iletimin çeşitleri ülkelere ve bölgelere göre farklılık göstermektedir.Uluslar arası yada çeşitli etnik yapıya sahip bölgelerde çalışan insanlar için , dünyanın her yerinde yada aynı ülke içinde farklı kültürel yapıya sahip bölgelerde profesyonel gelişimleri için bu iletişim önemli bir yetkinliktir.

Sözsüz İletişim Nedir?

Sözsüz iletişim , insanların birbirleriyle anlaşırken sözcüklerin ötesinde birbirlerine gönderip aldığı mesajları içerir.

Sözsüz iletişim ,evrensel bir fenomen olsa da , aslında sözel olmayan işaretlerin büyük bir çoğunluğu evrensel değildir.Kültürler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır.Hatta çoğu zaman belirsizdir.Uluslararası iş ortamlarında çalışanların , sözel olmayan işaretlerin yabancı kültürler arasında ve iletişim içinde bulunma biçimlerinin en azından temel bir anlayışa sahip olması hayati önem taşımaktadır.

Yüksel İçerikli ve Düşük İçerikli Kültürler

Kültürler arası sözsüz iletişimin nüanslarını daha iyi anlamak için yüksek içerik ve düşük içerik kültürleri arasındaki farkları bilmek önemlidir.Yüksek bağlamlı kültürler, ilişkilerin yakınlığı , katı sosyal hiyerarşiler ve anlam aktarmak için derin kültür bilgisi gibi öğeler kullanarak sözel olmayan iletişimlere dayanırlar.Tam tersine Düşük bağlam kültürleri yüksek ölçüde kelimelerin kendine dayanırlar.İletişim daha doğrudan olma eğilimi gösterirler.İlişkiler doğası gereği hızlı başlayıp hızlı bitme eğilimindedirler.Hiçbir kültürün ve etnik yapının diğerinden üstün olmadığını belirtmek önemlidir.Her kültürün kendine has özellikleri vardır.Bu etkili iletişim için önemli başlangıç bilgilerinden biridir.

Yüksek bağlam (Türleri özdeş)

*İletişim dolaylı ,uyumlu şekilde yapılandırılmış ve az anlaşılır olma eğilimindedir.
*konuşmada, insanların düzenli ve birbiri ardına konuşma eğilimindedir.
*çalışmanın devam ermesi için çatışmanın biran önce çözülmesi ve ortadan kaldırılması gerekmektedir.
*Fiziksel alan daha topluluklu kabul edilir.Başka insanlara yakın durmak yaygın bir uygulamadır.
*Sözlü mesajlar dolaylıdır.Konuşmacılar genel anlamda bir nokta etrafında konuşma eğilimindedirler.Anlamı iletmek için benzetmeler kullanırlar.
*Bir şeyin ne kadar iyi öğrenildiği önemlidir.
*Yüksek içerik olarak kabul edilen ülkelerin bazıları arasında Japonya, Yunanistan ve çeşitli Arap ülkeleri bulunmaktadır.

Düşük Bağlam

*İletişim doğrusal ,dramatik ,hassas ve açık olma eğilimindedir.
*Sözcükler çok değerlidir ve sürekli kullanılırlar.
*Anlaşmazlıklar kişiselleştirilmez, Çatışmaların devam etmesi için hemen çözüme kavuşturulması gerekmez.Çözül bulunduğunda, rasyonel olarak bağlanma eğilimindedir.
*Gizlilik çok değerlidir.Fiziksel alan özel mülkiyete aittir.

Sözsüz İletişim Biçimleri

Sözsüz iletişim çok farklı biçimde olmaktadır.Aşağıda sözel olmayan iletişimin 7 biçiminin yanı sıra belirli kültürel varyansların örnekleri bulunmaktadır.

Göz Teması

Göz teması yapılıp yapılmadığı , kimin yapıp yapmadığı , ne kadar sürüp sürmediği büyük ölçüde çeşitlilik göstermektedir.Asya kültürünün çoğunda göz teması kurmak saygısızlık olarak gösterilmektedir.Latin ve Kuzey Amerika’da ise göz teması kurmak eşitlik için önemlidir.Örneğin Gana isimli ülkede bir yetişkin genç birinin gözüne bakarsa bu bir meydan okuma anlamına gelmektedir.

Dokunma

Dokunma ile çok fazla sayıda kültürel ifade elde etmek mümkündür.Amerika’da sıkı bir şekilde el sıkışmak , bir iş uzmanını yada yabancıyı selamlamak için uygun kabul edilir.Örneğin Fransa’da her iki yanağından selamlanan birinin öpülmesi gayet uygun kabul edilmektedir.Kuzey Amerika’da çocuklara kafa ile dokunmak normaldir.Bunun aksine Asya’da kafa vücudun kutsal bir parçası kabul edildiğinden bu hareket uygun bulunmamaktadır.Orta Doğu’da sol el hijyenle mücadele için kutsal kabul edilmektedir.Selam verilirken yada tokalaşılırken bu eli kullanmak kabalık kabul edilir.Bu durumlardan yola çıkılacak olunursa etkili iletişim için sadece yazılı yada sözlü iletişim yetmemektedir.Sözsüz iletişimde gerekmektedir.Üstelik sözsüz iletişim çeşitli varyasyonlara sahiptir.Bunlardan biride dokunmadır.

Mimik

Hareketler çok farklı anlamlar taşıyabilir.Amerika’da insanlar bir şeyleri onaylamak için ok işaretini kullanırken Japonya’da aynı işaret para anlamına gelmektedir.Arjantin,Belçika,Fransa ve Portekiz’de sıfır anlamına gelen sembol kullanılırken.Doğu Avrupa’da aynı sembol küfür anlamına gelmektedir.

Fiziksel Alan

Nüfusun yoğun olduğu ülkelerde kişisel alana yoğun olmayan ülkelere göre daha az ihtiyaç duyulmaktadır.Japonlar , Amerikalara nazaran daha az kişisel alana ihtiyaç duymaktadır.

Yüz İfadeleri

Göz kırmak , anlam bakımından bir yüz ifadesidir.Latin Amerika’da göz kırpma gibi jestler genellikle romantik veya cinsel davetiye olarak kabul edilir.Mesela Nijerya’da Yoruba isimli bir kabilede çocuklarının odadan ayrılmasını istediklerinde göz kırpmaktadırlar.

Duruş

Postür , güç yapılarını , tutumlarını ve uysallık seviyelerini iletebilir.Amerika ‘da elleri kalça üstlerine koyarak ayakta durmak güç ve gurur anlamına gelirken , Arjantin’de bu hareket meydan okuma anlamına gelebilmektedir.

Paralanguage

Paralanguage, aksan, perde aralığı,hacim veya boğumlama gibi konuşma faktörlerini ifade etmektedir.İngiltere’de insanlar öfkelerini belli etmek için hacim kullanmaktadırlar.Hindistan’da ise buna dikkat çekmek için kullanılmaktadır.

Sessizliğe yönelik tutum sergilemek bir tür paradil olarak kabul edilebilir.Yunanlılar bir şeyleri reddetmek için sessizliği seçerken, Mısırlılar bir şeyleri kabul ettiğini göstermek için susmayı tercih etmektedirler.

Uluslararası iş profesyonelleri, söylenmeyenleri öğrenmek için zaman ayırdıklarında, herkes fayda sağlar. Onların çabaları sadece yanlış anlamalar olasılığını azaltmayacak, aynı zamanda müzakere etme, sorunları etkili bir şekilde çözme, iyi iş ilişkileri kurmada kişisel gelişimsağlayacak  ve daha iyi küresel vatandaşlar olma yeteneklerini geliştireceklerdir.


Sıra Sizde

Sizlerde sözsüz iletişim ile ilgili fikirlerinizi yada yaşadığınız tecrübeleri yorum kısmına yazıp diğer insanlarla paylaşabilirsiniz.

Comments