Gürültülü Toplantıların Sessizliği ; Diyalog Haritalama


Diyalog Haritalama

Bu Yöntem Heff Coklin tarafından geliştirilmiş ve diyalog eşleştirmesi pratik bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır.Bu makaleyi okuduktan sonra , güçlü bir iletişim tekniğinin ve iletişim modelinin farkına varacaksınız.

Tanıtım

Günlük hayatta bazı toplantılarda , katılımcılar bir konuda hemfikir görünmüyor ve ortak bir çözüme varmak yerine herkes kendi bakış açısıyla olaylara bakıyor.Bu durum birçok kişi için tanıdık bir durumdur.Diyalog haritalaması tekniği birlikte düşünmeyi kolaylaştırmaktadır.Diyalog haritalama, gerçekte olduğundan daha karmaşık görünebilir.Aslında bu yöntem insan beyninin bir desteğidir.Kısaca açıklamak gerekirse tüm katılımcıların bütün fikirlerinin net bir şekilde bir diyagramda kaydedildiği anlamına gelmektedir.Fikirlerin dışında ek olarak yorumlarda kaydedilir.Bu sayede katılımcılar daha iyi bağlanırlar ve daha iyi işbirliği için temel oluşturur.

Karmaşık Problemler

Diyalog eşleştirme etkili iletişim de gerçekler,tercihler ve diğer verilerle ilgili karmaşık problemler ve farklı fikirler için etkili bir yöntemdir.Genel bir bakış açısıyla, tüm katılımcılar belli sıkıntıların nereden kaynaklandığı ve en çok dikkat edilmesi gereken noktaları tespit edebileceklerdir.Bu yöntem ile bütün fikirler düzenli olarak bütün katılımcılara görünür kalmaya yardımcı olmaktadır.Tam anlamıyla , diyalog haritalama hızlı , iyi ve müşterek kararların önünü açmaktadır.

Tercih

İnsan beyninin farklı özelliklerinden biride, sınırlı sayıda fikri ve gerçekleri sadece bir defa saklayabildiği için , fikirlerin ve tercihlerin birini seçip geri kalanını unutmaya eğilimlilerdir.Bu sebepten dolayı bu yöntem bir kişisel gelişim odaklı bir yana da sahiptir.Bu yöntemle daha az çekici olan fikirlerde çok yararlı olabilir.Bütün fikirleri avantaj ve dezavantajlarıyla birlikte toplayarak şemaya yerleştirmek çok çeşitli çözümlere yol açacak objektif bir bakış açısına zemin hazırlar.u sayede bütün katılımcılar birbiriyle danışarak , birbirlerini dinleyerek ve iyi çözümler bulmak için bir nevi zorlanacaklardır.

Grup Hafızası

Yöntemde , katılımcılar konuşmaya başladığında, diyalog eşleştirme diyagramı büyüyecek ve gelişecektir.Her katılımcı tartışmaya biraz katkıda bulunur ve her şey diyalog haritalamasına kayıt edilir.Bu diyagram bu sebepten dolayı grubun hafızasıdır.Bu sayede baskın katılımcıların görüşleri durdurulur ve kontrol altına alınır.Teknik olarak fikirleri şemada yer alıyor ise , her fikirden sonra kendi görüşlerini tekrarlamaları gereksiz olacaktır.

Yapılandırılmış

Etkili iletişimin aksine , insanlar problemlerden bahsederken problemleri , doğrusal olmayan bir şekilde çözme eğilimindedirler.Zorla yapılandırılmış diyalog haritalaması sayesinde diğer katılımcılar , başka insanların da fikirlerinin de çok faydalı olabileceğinin farkına varacaklardır.

Diyalog eşleştirme daha fazla yarar sağlar:
*Bütün katılımcıların düşünceleri duyulur ve onaylanır.
*Her katılımcı kendi ifadelerinin pozitif katkı yaptığını görür.
*Bütün katılımcılar aynı hedeflere sahip ve sorunların kendiliğinden düzeltmeyi gerçekleştirebilecekleri bir grup oluşur.
*Grup dinamikleri artarak sorumluluklar ortaklaşa alınır.

Toepassing Diyaloğu Haritalaması

Diyalog eşleme uygulaması iki şekilde gerçekleştirilebilir.

Ekranda Paylaşma

Görselleştirme sayesinde , bütün katılımcılara farklı anlayışların ne olduğu belli edilir.Bu beyaz bir tahta , bilgisayar ekranı, projeksiyon yansıtması veya power point sunumu olabilir.Fakat power point sunumu bu yöntemde genel olarak tavsiye edilmemektedir.

Konuya Dayalı Bilgi Sistemi

Bu yöntemin gücü, sorunların üstesinden gelmek için sorunları vurgulama ve etkileşimin tartışma sırasında gerçekleşmektedir.Konu başlıklarının olduğu diyagramda yeni sorular, varsayımlar,argümanlar v.b bu bağlamın değişmesine izin verir ve diğer fikirler ve çözümler ortaya çıkabilir.

Katma Değer

Diyalog eşleştirme, kolektif düşünceyi harekete geçirir, bütün katılımcılar arasına sinerji yaratır.Bu katma değerden dolayı , diyalog eşleştirme bir toplantı esnasında geleneksel kolaylaşmadan farklıdır.Bu şekilde  karşılıklı anlayışı ve birbirlerinin görüşlerine saygıyı teşvik eder.

Sıra Sizde

Siz ne düşünüyorsunuz.Etkili iletişim için bu okuduğunuz makale faydalı oldu mu? Sizce bu makaleye eklenecek bilgiler ve sizlerin tecrübelerinden kaynaklanan dipnotlar var mı?Eğer varsa sizde diğer insanlara ve bu web sitesine katkıda bulunmak için görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.


Comments