Gürültüden Kaynaklanan Kayıplar-Shannon Weaver Modeli


Hızlı Bakış

İletişim kurarken sürekli yaşadığınız yanlış anlaşılmanın nedeninin ne olduğunun kaynağını anlatan bir model.Bir kelimenin yanlış anlaşılması sonucu kariyerinizin , bütçenizin yada huzurunuzun nasıl kaçtığının temellerine değinen bir model.


Shannon ve Weaver İletişim Modeli

Shannon Weaver modeli, 1948 senesinde Clause Elwood Shannon’un Warren System ile Bell System Teknik Dergisi’nde İletişimin Matematiksel Teorisi isimli bir makale kaleme almasıyla oluşmuştur.
Shannon bir bilim adamı ve matematikçiydi.Matematiksel teori daha sonra Shannon Weaver iletişim modeli veya tüm modellerin anası olarak tanınmaya başladı.Bu model diğer doğrusal modellere nazaran daha teknolojik bir modeldir.

Shannon Weaver Modelindeki Kavramlar

Gönderici: Gönderen , mesajın kaynağı yada mesajı gönderen kişidir.

Enkoder(Verici) : Enkoder, gönderilen mesajı sinyallere yada ikili verilere çeviren makineyi kullanan göndericidir.

Kanal: Kanal , mesajın gönderilmesi için kullanılan bölge yada ortamdır.

Dekoder(alıcı) : Dekoder, sinyalleri veya ikili verileri mesaja veya mesajı sinyalleri çevirip alıcıya dönüştürmek için kullanılan makinedir.

Alıcı (Hedef): Alıcı, mesajı veya iletinin ulaşması gereken yeri alan kişidir.Alıcı, mesaja göre feed-back yani geri bildirimi sağlar.

Gürültü: Çevre, Mesajın alıcıya ne ulaştıracağına izin vermeyen çevre olarak tanımlanır.Bu etkenler insanlar yada fiziksel rahatsızlık veren durumlar olabilir.

Shannon Weaver Modeli Nedir?

Gönderici , mesajı kodlayarak telefon veya fax gibi bir teknolojik kanal aracılığı ile gönderir.Gönderici , mesajı makinenin anlayacağı kodlara çevirir.Mesaj kodlar aracılığı ile bir ortama yollanır.

Alıcı, mesajın ne olduğunu anlamadan önce gönderilen kodları çözüp mesaja ulaşmalıdır.Reseptör makinesi denilen bir makine bazı durumlarda bir dekoder olarak işlev görebilmektedir.Kanal gürültüye sahip olabilmektedir.Alıcı , iletişim süreci boyunca problemlere neden olacak kod çözme becerisine sahip olmayabilir.

İnsanlar üzerinde bir örnek vermek gerekirse.İnsan beyni gönderici , ağzı belirli bir dile kodlayan organ, hava kanal , diğer bir insanın kulağı reseptör yani alıcı olabilir aynı zamanda beynin dekoderi ve alıcısı da olabilir.

Aynı zamanda hava bir kanal görevi görmektedir.Çevrede olan gürültü ve rahatsızlıklar gürültü olmaktadır.Buna verilen cevap ise geri beslemedir.Bu model yapıldığı zamanlarda 5 bileşenden oluştuğu söylenmektedir.Daha sonraları gürültüde eklenmiştir.Bu modelde gürültü etkili iletişim önünde büyük bir sorun olarak görülmektedir.

Shannon’un mühendis olmasından dolayı model, öncelikli olarak telefon iletişimi ve teknik iletişimi geliştirmek amacıyla yapılmıştır.Modelin temelinde gürültüyü minimuma indirerek telefon kapasitesinin yüksek düzeylere çıkarılması amaçlanmıştır.

Daha sonraları , Weaver etkiliiletişimi geliştirmek için başvurdu ve model Shannon Weaver modeli ismiyle ün kazandı.Mühendislikte Shannon modeli bilgi teorisi olarak da isimlendirilmektedir.Bu model makinelerde aktarımı hesaplama için kullanılır ve bunun bir formülü de bulunmaktadır.

Shannon Weaver Model Örneği

Bir iş adamının marka tanıtımı yapması için bir toplantı düzenlemesi gerekmektedir.Bir çalışanına telefon ile toplantı metnini mesaj atar.İşçi gürültüden dolayı tam mesajı alamaz.bu durum böyle devam eder.

İş Adamı :İş adamı ofiste toplantı yaptığını söyler.Bu bilgi saat 8 de telefonda şebeke kesintisi yada gürültüden dolayı kaybolur.
İşçi (Geri Bildirim): Ne zaman diye sorar
Gönderen iş adamı.
Encoder telefon ağı şirketidir.
Kanal mobil ağıdır.
Gürültü bozulmadan dolayı eksik metindir.
Dekoder cep telefonudur.
Alıcı işçidir.

Bu örnekte iletim hatası gürültüden kaynaklanmaktadır.Geri bildirim ise , iletinin eksik olduğunu bildiren iş adamı olduğunu bildirir.Bu durum etkili iletişim sorunudur aynı zamanda.Alıcı, sadece mesajını geri bildirim aldıktan sonra alma şansı yakalar.


İletişim Sorunlarının Seviyeleri

Shannon Weaver’e göre iletişimde üç seviye bulunmaktadır.Bunlar;
*Teknik sorunlar, bir kanalın bir soruna nasıl neden olduğu.
*Semantik problem, gönderilen ve alınan mesajların anlamları birbirinden çok farklı.
*Etnik problemler, mesajın reaksiyona nasıl tepki verdiği
Shannon Weaver Modelinin Sağladığı Avantajlar
*Gürültü kavramı, gürültüye neden problem ve sorunları tespit edip ortadan kaldırarak etkili iletişim sağlanması
*Bu model sayesinde , iletişimi iki yönlü bir süreç olarak ele alır.Modelin genel iletişim için uygulanabilir olmasını sağlar.
*İletişim Shannon Weaver modelinde, ölçülebilir olarak belirtilmiştir.
Model Hakkında
*Genelde kişiler arası iletişimde etkili gözükmektedir.Grup iletişiminde etkili görünmemektedir.
*Alıcı iletişimde mesajı gönderen kişi olmadığı için pasif bir rol oynamaktadır.
*Göndericinin gönderdiği mesajlara oranla geri bildirim daha az olmaktadır.
*Bu model matematiksel olmadığından ve insana dayalı olduğundan , insanda doğası gereği iletişimde yanlış temsil edebileceğinden yanıltıcı bilgiler sunabilir.

Sıra Sizde
Etkili iletişim sizce de kişiselgelişim önemli mi? Telefonla yada başka bir cihazla konuşurken eksik yada yanlış mesajların ve kelimelerin başınıza iş açtığı geldi mi? .Bay demek yerine gay diye Whatsap’ta yazdınız mı?

Comments