Etkili İletişim Kurmak İçin 7 C


İletişimin 7C’si

Hızlı Bakış

İletişim kurarken bütün kazanacağınız bilgiler aklınıza gelmeyecektir.7C iletişim yöntemi gibi teknikler zamanla beyninizde izler bırakıp daha iyi iletişim kurmanıza yardımda bulunacaktır. Bu yöntem İngilizce kelime anlamlarının baş harflerinden oluşmaktadır.

Etkili bir iletişim için 7 C ler sözlü iletişim için kullanışlı bir yöntemdir.

1.Bütünlük

İletişim tamamlanmış olmalıdır. İzleyiciler tarafında istenen tüm gerçeklikleri dışa vurmalıdır. Mesajı gönderenin alıcının zihnini dikkate almalı ve mesajı buna göre iletmelidir. Tam bir iletişim aşağıdaki gibi olmalıdır.

*Tam bir iletişim bir kurumun veya insanın itibarını geliştirir.
*Ayrıca, bilgi eksikliği önemli bir kayıp olduğundan mali tasarruf sağlar.
*Tam bir iletişim her zaman ek bilgiler verir. Etkili iletişim sayesinde zihinde başka sorular kalmaz.
*Tam iletişim zihinde ki bütün soruları çözdüğü için karşı tarafın daha kolay karar almasını sağlar.

2.Dezavantaj

Buna keskinlik denebilir. İletişimin diğer C’lerinden biri olan bu kelime etkili iletişim de en az kelime sayısıyla etkili iletişim sağlar.Dürüst olmak etkili iletişim için bir zorunluluktur.Bu iletişim kelime anlamı aşağıda ki özellikleri taşımalıdır.

*Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
*Gereksiz sözcüklerden kaçınıldığı için ana mesaj vurgulanır.
*İsabetli ve gereksiz kelimelerin olmayışı izleyiciler için çekici ve anlaşılırdır.
*Özlü mesajlar tabiatta tekrarlayıcı değildir ve özgünlük katar.

3.Düşünmek

Düşünmek başkalarının ayakkabılarıyla adım atma anlamına gelir. Etkili iletişimde izleyicilerin bakış açılarını, geçmişini, zihniyet yapısını, eğitim düzeyi gibi unsurları dikkate alınmalıdır. Kitlenizin gereksinimlerini, duygularını problemlerini öngörmeye çalışmalısınız. İzleyicilerin kendilerine olan saygılarını korumalısınız ve duygularının zarar görmemesini sağlamalısınız. Mesajınızı tamamlarken kitlenizin ihtiyaçlarına göre değiştirmelisiniz. Düşünceli özelliklerin ortak noktaları şöyledir.

*Ben yada biz değil siz yaklaşımını uygulamanız faydalı olacaktır.
*Seyircilerle duygudaşlık kurulması ve onlara ilgi gösterilmesi olumlu tepkilerle karşılanacaktır.
*İzleyicilere karşı iyimser bir tutum sergilenmelidir. İmkânsız kelimesinin yerine mümkün olana vurgu yapmalısınız.

4.Berraklık

Bu kelimenin İngilizce karşılığı Claritydir.Bu kelime birden çok hedefe vurgu yapmak yerine tek bir hedefe vurgu yapılmasını ima eder.İletişimde berraklık aşağıdaki ortak özelliklere sahiptir.
*Anlayışı kolay ve ıstırapsız bir hale getirmektedir.
*Düşünce ve fikirlerin tam anlaşılır olması, iletilmek istenilen mesajın anlamını arttırır.
*Açık bir mesaj, doğru, uygun ve somut kelimelerden destek almalıdır.

5.Somutluk

Somut iletişim, bulanık ve genel olmaktan ziyade özel ve açık olmayı gerektirmektedir. Somutluk güveni güçlendirmektedir. Beton gibi bir mesaj aşağıda ki gibi ortak özelliklere sahip olmalıdır.

*Belli gerçeklikler ve somut rakamlarla desteklenmektedir.
*Net ve itibar inşa eden kelimeler kullanılmalıdır.Bu kelimeler aynı anda kişisel gelişim içinde etkili olmaktadır.
*Somut mesajlar yanlış yorumlama oranı düşüktür.

6.Nezaket

Etkili iletişimde nezaket, mesajın iletilirken hem ifade açısından anlaşılır olurken hem de alıcıya saygı gösterilmesi gerektiğini vurgular. Mesajı gönderen içten, kibar, mantıklı, yansıtıcı ve hevesli olmalıdır. Nazik bir mesaj aşağıda ki özellikleri taşımalıdır.

*Nezaket, mesajın alıcının duygularını dikkate almayı gerektirir.
*Saygılı mesajlar olumlu ve izleyici odaklı olmaktadır.
*Mesajı ileten alıcısına saygı gösteren terimlerden yararlanmalıdır.
*Hiçbir zaman yanlı olmamalıdır.

7.Doğruluk

Etkili iletişimde doğruluk, dil-bilgisi ve iletim hataları olmadığını ima eder. Doğru bir etkili iletişim aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

*Mesaj doğru ve iyi zamanlanmış olmalıdır.
*Doğru iletişim, güven düzeyini arttırır.
*Doğru bir mesajın kitleye daha büyük etkileri vardır.
*Mesajda yer alan rakamlar ve olgular kesinliği ve keskinliği arttırır.
*Mesajlarda doğru ve uygun bir dil kullanılmalıdır.

İletişim kurarken bu 7 C’lik iletişimin farkında olmanı sizi etkili bir iletişimci yapmak için yardımcı olacaktır.

Sıra Sizde

Etkili iletişimde 7 C tekniğinin ne olduğundan ve öneminden bahsettik.Sizlerde bu konuyla ilgili görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.Bu konuda daha yetkin olabilirsiniz , 7 C ile ilgili aklınızda başka bilgiler olabilir , bahsetmeyi unuttuğumuz noktalar olabilir bunları paylaşıp diğer insanlara fayda sağlayabilirsiniz.
Görüşleriniz bizim için önemli…


Comments