Su Örümceği Metodu( Water Spider Method) -Örümcek Adam Metodu


Örümcek Adam Metodu yada Su Örümceği Metodu

Diğer anlamıyla yalın üretimde adı water spider olarak geçmektedir.Su örümceği metodu olarak da bilinmektedir.

Yalın Üretimde Water Sider’in (Su Örümceği) Rolü

Fabrika zeminini düzenlerken parçaları ve malzemeleri düzenlemenin çeşitli yolları vardır.Yalın üretimde metotların bir parçası olan ilginç bir metot su örümceği metodudur.

Su örümceği metodu ana iş malzemelerinin ihtiyaç duyulan bölümlere tedarik edildiğinden emin olmak için, özel bir kişiye gönderme yapan bir terimdir.Bu temel olarak maddi ikmal pozisyonu olmakla birlikte, biraz fazla esneklik ve iyi uygulanmış ise bazı ekstra avantajlar sunar.Böyle bir kişiye sahip olmanın ardında bulunan mantık, kalan personelin dikkatini sürece değer katan görevler için ayırmalarına izin vermektir.

Bu durumda süreçte birden fazla konuma ayrılarak , ne kadar taşıma atığı ve verimsizliğin olduğunu vurgular.

Standardizasyon

Eğitimsiz birine göre, su örümceği çeşitli işlerle uğraşan serbest bir personel gibi görünebilir.Bunun yanıltıcı bir durum olduğunun anlaşılması biraz karışıktır.Su örümceği  , üretim akışının kesintisiz ve sürekli olduğundan emin olmak zorunda olsa da, standartlaştırılmış bir süreci de takip etmelidir.
Su örümceğinin görevi, sürekli doğaçlama yaparak , aşırı derecede esnek olarak üretim katındaki süreçler için , herkes için varyasyonları en aza indirerek değişkenliği arttırmak değildir.Standart işlere koyulacak ilk şey , onların fiziksel rotasıdır.İş istasyonlarını ve operatörleri belirli sırayla ziyaret etmelidir.Ziyaretlerin hızı ve sıklığı , süreçlerin ihtiyaçları tarafından belirlenir ve zamanlaması  ihtiyaç duyulan şeylere uyulacak şekilde tasarlanmalıdır.

İş üzerinde ki herkes sürekli tedarik edilmeli ve değer katan akış kesintiye asla uğramamalıdır.Su örümceği çok fazla tur yapmamalıdır.Özel durumlar hariçtir.

Su örümceği , süreçler içinde açıklanan net bir takım görevleri yerine getirmelidir.Malzemeyi almak yada getirmek sınırları içinde olmak zorunda değildir.Bu pozisyon bir takım denetim ve diğer başka yardımcı görevleri de içermektedir.Bir su örümceği , hammadde yada parça temininde bulunabilir.Bitmiş ürünleri çalışma alanından uzaklaştırabilir.Atıkları kaldırıp kanban kartlarını taşıyabilir.Bunlar gibi diğer görevleri örneğin durum panolarının güncellenmesi, alınacak malzemelerin paketlenmesi yada daha az deneyimli elemanların gözetim altında tutulması işlemlerini yapabilir.

Su örümceği görev aldığında diğer şeylerden bağımsız olarak , her bir parçası standartlaştırılmış çalışma sürecinin bütünsel bir parçası olmalıdır.Su örümceği ve diğer personeller , su örümcekler-inin yapacakları ve yapmaları gereken işler hakkında net bir fikre sahip olmaları sağlanmalıdır.

Su Örümceği Rolü ve Temel Faydaları

Su örümceğinin işletmede faaliyet göstermesinin temel nedenleri , diğer personeller için çalışma varyasyonlarını azaltmaktır.İşletmelerde çalışanların yardımcı görevleri yerine getirmesi gerekmediğinde daha üretken olmaktadırlar.Daha doğrusu mevcut işlerine odaklanabilmektedirler. İşlerin ek kısımlarından muaf tutulduklarında , değer katma konusunda daha verimli sonuçlar gözükmektedir.Bu tür işlemler su örümceğinin kendisi hariç diğer çalışanlar için daha yalın ,standartlaştırılmış ve optimize edilmiş bir hal almaktadır.

Su Örümceği İçin Gereksinimler

Bazı yöneticiler , bu konuda yetkin olmayan bir personeli yerleştirme dürtüsü içine girebilmektedir.Bu iyi bir fikir değildir.Su örümceği gerçek anlamda üretkenliği arttırması için , sürecin tamamına hakim olmalıdır.Tüm çalışma alanını okuyabilme ve kafasında analiz edebilme dürtüsüne sahip olmalıdır.Hizmet verecekleri bölümde , o işe yardım etmeleri ve destek olmaları gerektiğinden bu durumda bir yetkinlik ve tecrübe gerektirmektedir.

Ayrıca , su örümceğinin yapacağı işler zamana bağlı ve yeterince aynı tempoyu tutturması gerekmektedir.Su örümceğinin yaşatacağı gecikme iş sürecinde durmalar,tıkanıklık ve atıklara neden olacaktır.Bu şekilde sistemi tehlikeye sokabilecektir.Bu şekilde hizmet verecek kişinin işi tam anlamıyla anlaması ve yapacağı işin tüm adımlarının anlatılması gerekmektedir.Sorunlar ortaya çıktığında ilk fark edenler su örümcekleri olacağı için yönetimle iyi bir ilişki içinde olmaları gerekmektedir.

Su Örümcekleri İçin Olası Tuzaklar

Su örümceklerinin atacakları turlar belli bir periyotlarda olması gerektiğinden , zaman standartlaşmanın bir parçası olduğundan , bazen çok fazla boş turlar yapabileceklerdir.Bu durum gözden kaçırılması kolay bir verimsizliktir ve ele alınmalıdır.Su örümceğinin ana görevi tüm sürecin ilerlemesini sağlamak olduğundan az miktarlarda verimsizlik beklenebiliyor.Unutulmaması gereken nokta ise su örümcekleri sistemi kendi zamanlarına göre optimize etmeye çalıştıkları için , doğal olarak bazı verimsizliklere yol açacaktır.Su örümceğinin tüm sürecin verimliliğini arttırmaya yardımcı olduğu süresince bu durum kabul edilir olmalıdır.

Bazen şirket yada bölüm yöneticileri su örümceklerini yardımcı olarak görebilirler.Bu durumda sistemde öncelik olarak ikincil bir statü kazandırabilir.Bu durum tehlikeli olabilir.Bu durumda tesisi zora sokacak ikincil bir doldurma görevlendirilmesine yol açabilecektir.Yöneticilerin bu durumda daha dikkatli olması faydalı olacaktır.Su Örümceklerinin Büyüme Olasılıkları

Su örümcekleri işletmede tüm süreci öğrenebileceklerdir.Yalın üretim ve altı sigma konularında alacakları eğitimler onlara değer katacaktır.Su örümceklerinin işi sistemle ve akışla olduğundan zamanla tüm sisteme sahip olup ileride büyüme olasılıkları doğacaktır.Bu yüzden su örümceklerinin yönetimle ve diğer personelle iyi ilişkiler kurması gerekmektedir.

Su örümceği metodunun uygulanması , yalın üretimin değer ve prensiplerini ortaya koymak için iyi bir yöntemdir.


Kanban Nedir ? Yöntemleri Nelerdir ? Tıklayın 

Comments