Johari Pencere Modeli ve İlişki YönetimiJohari Pencere Modeli ve İlişki Yönetimi

1955 yılında Los Angeles Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada Amerikalı Psikologlar Ingham ve Luft tarafından tasarlanan Johari Pencere modeli, grup ilişkilerini bireysel öz farkındalık ve karşılıklı anlayışla güçlendirmeyi amaçlayan bir davranış modelidir.

Bu model Joseph Luft ve Hari Ingham’ın ilk isimlerinin birleşimidir.50 Yıl hatırlanacaklar, işyeri ilişkilerinin neler başardığını gösteriyor.

Johari pencere modeli, diğer taraflarla grup ilişkilerini değerlendirmede büyük ölçüde kullanışlıdır.50 Yıl önce yayınlanmasına rağmen, model bugün işyerlerinde hala geçerlidir. Bu mevcut popüler işyeri işbirliğine, guruplar arası gelişime, yumuşak becerilere, davranışa ve bu faktörlerin etkisine odaklanmaktadır.

Johari pencere modelini , içsel sözleşme kapsamındaki işverenler ile işverenler arasındaki ilişkileri anlamak için kullanma kolaylığı , işletmeler için değerli bir avantajdır.

Johari Pencere Ne Alama Geliyor ?

Bu model, tahmin edildiği kadar basittir. İşyerinde ki uygulama biraz daha zor olabilmektedir.
Bir pencere çizilmekte ve dört bölüme ayrılmaktadır. Bu bölmelerin her biri bir durum ifade etmektedir.

1.Arena ya da alan: Bu alana bireyin başkaları tarafından kişi hakkında bilinen, aynı zamanda bireyin ne bilmiş olduğu yer almaktadır.

2.Kör nokta veya kör kişilik: Bu alana bireyin başkaları hakkında ne bildiği, ancak kendisinin bilmediği ifadeler yer alır.

3.Cephe diğer deyişle gizli alan ya da kaçınılan alan: Bireyin kendince bilinen ama başkaları tarafından bilinmeyenler.

4.Bilinmeyen alan ya da bilinmeyen benlik: Hakkında birey tarafınca bilinmeyen, başkaları tarafından da bilinmemektedir.

Yukarıda yazan durumlarla ilgili olarak, kişi terimi söz konusu guruptaki her birey için geçerlidir. Ötekiler terimi ise gurubun geri kalanıyla ilgilidir.

Açıklanılmaya çalışıldığı şekilde Johari pencere modeli bununla birlikte guruplar arası ilişkilerin güsünü yapmaya yardımcı olmak için de kullanılabilir. Bu durumda birey söz konusu gurupta atıfta bulunulur ve diğerleri diğer guruplara atıfta bulunur.

Bu yöntemde pencerede dört bölme oluşmaktadır. Bununla birlikte yöntemde, bölmelerin büyüklüğü, bireyin veya gurubun, bir gurubun belirli bir üyesi ile alakalı bilgisini yansıtacak şekilde değiştirilebilir. Guruplar ilk oluşturulduğunda 1 ve 2 bölmeleri 3 ve 4 bölmeleri ile ilgili olarak anlaşılabilir şekilde küçük olmalıdır.

Her takım üyesi kendileri ve gurubun geri kalanı daha iyi tanındıkça , ilk bölmenin boyutu artmaya başlar .İdeal olarak , gurup içinde açıklama ve ifade özgürlüğü arttıkça arena bölmesi diğer kutuları aşmaya başlayacaktır.

Johari Penceresinin Uygulanması

Arena bölmesi bireyin geri kalanı hakkında enformasyon eksikliği nedeni ile küçüktür.Kör nokta gurubun/kendilerini geri kalanı ile ilgili enformasyon bireyin olmaması sebebiyle , bundan dolayı küçüktür.Cephe bölmesi kaçınılması gereken sorunlar veya duygular nedeniyle kör nokta bölümüne göre büyüktür.Birey  fikirlerini ifade etmekte zorlanabilir yada kendilerini korumak isteyebilirler.Bilinmeyen bölümü ise diğer bölmelere göre daha büyüktür.

Başkaları tarafından bilinmeyenlerin açıklanması arena bölümünün büyümesine ve cephe ve bilinmeyen bölümünün küçülmesine neden olur.Açıklama kendini geliştirmede önemlidir.Bu şekilde yaparak , rahat bir tartışma alanı oluşur, gurup içindeki itimat artar ve düşünce ve duyguların bildirimi daha belirgin hale gelir.

Yönetici Olarak Rolünüz Nedir ?

Başlangıçta bir yönetici olarak göreviniz , gurup faaliyetlerini denetlemek ve kişilerin utanç yada kişisel hedefleme korkusu olmadan fikirlerini paylaşacak kadar rahat edebilecekleri bir ortam oluşturmalıdır.

Açık ama kırılgan tartışmaları kolaylaştırmak da sizin rolünüzdür.Tipik olarak en iyi performans gösteren bölümler ve şirketler açıklık kazanır ve yapıcı iletişimi arttırır.
Bu modelde bilinmeyen alanın küçülmesine yol açacak işlemler başarı sağlayacaktır
Sağlıklı işyeri ilişkileri , optimum maruz kalma ve geri bildirim noktalarında gelişir.İlişkiler iki yönlü bir anlaşma düzeyinde olmalıdır.Bu bağları oluşturmak için her iki bireyin de aktif maruziyet ve geri bildirim alması gerekmektedir.Comments