French ve Raven’in Liderlik İçin 5 Güç KaynağıLiderlik ve güç arasında ki farklar nelerdir?Bu sorunun cevabı sizce kolay mı?Çok ta kolay olmayabilir.Ne kadar çok düşünürseniz düşünün liderlik ve gücü aynı anlama geldiğini düşünüyor olabilirsiniz.Kendinizi belli bir grup yada örgütte lider pozisyonunda görürseniz, iyi bir güce sahip olduğunuzu söylemeniz doğru bir yaklaşım olabilir. John French ve Bertram Raven tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma bir açıdan önemliydi.Belli bir ortamda bir insanı güçlü gösteren şeyin ne olduğunu belirlemeye çalışan  bir çalışma olması nedeniyle önemli sayılırdı.Ortada açık bir soru olmasına  rağmen  cevabın o kadar basit olduğu düşünülemezdi.Mesela şu anda mevcut çalışma durumunuzu düşünün.Çalıştığınız iş yerinde başkalarından daha fazla güç ala İsalar vardır.Bunun neden böyle olduğunu sizce belirgin bir sebebi  yok değil mi?Bunun muhtemel sebebi French ve Raven’in ortaya atmış olduğu beş sınıflandırmadan birinin içine girmiş olmalarıdır.

Burada beş güç çeşidi ne olduğu ve bunlara hızlı bir bakış atacağız.Burada liderlik yeteneklerinin ne olduğu incelenecektir.

1.Ödül gücü

Bu yaygın güç çeşitlerinden biridir.Ödül kelimesi birden çok biçim alabilir.Ancan şirket içinde birinden bahsediyorsak buradaki etmen genelde finansaldır.Ekip üyeleri pirimler ve yükselmeler gibi ödüllendirme olanaklarına sahipse, dikkatlerini bu ödüllerin aracılığıyla verme olanaklarına sahipler.Liderliğini yapmakta olduğunuz ekip üyeleri , bu ödüllerle kazanma şanslarını çoğaltmak için , teklifte bulunacağınız ödülleri kazanmak için ilgi göstereceklerini varsayarak , sizin liderliğinizde iyi bir şekilde çalışmaları muhtemeldir.

Etki gücüne verilen ödüller kullanmanın çıkaracağı sorunlardan biri , liderlik ettiğiniz insanların onlara hitap etmeyecek ödüller teklif etmektir.Şirketinizde önemli  finansal ödüller sunma gücünüz yoksa , onlar için kabul edebilecekleri avantajlar ve maddi olmayan ama onlar için değerli olan bonuslar sunmanız gerekebilir.

2.Uzman Gücü

Bir diğer yaygın güç tipi olan uzman güç tipi , şahsınızın bilgi ve deneyimine dayalı uzmanlık pozisyonunda olduğunuzda işe yarayacaktır.Mesela eşit özelliklere sahip insanlarla bir projede çalıştığınızda ekstradan bir uzmanlık alanınızın olması , sizi projede bir yetki konumuna yükseltebilir.Bu tür kazanılan güçler genelde gayri resmidir.Toplantılarda gözler üzerinizde olabilir.Fakat diğer liderlik tiplerinden hiç birinden işaret alamayabilirsiniz.Bu sadece uzmanlığınızın olmasından kaynaklanan bir güçtür.

Kendi alanınızda uzman olmak o toplulukta uzun süre iktidar olmanızı sağlayabilecektir.Kariyerinize de uzun zamanlar etki yapabilecektir.Bu güç türü ödül gücünden daha etkilidir ve organiktir.Belli bir görev tamamlandıktan sonra dahi güç sizde kalabilecektir.Başka insanlar sizin bir konuda otorite olduğunuzu bildiğinde bu itibar uzun süre arkanızdan gelecektir.

3.Meşru güç

Bu tanınmış güç ve liderlik biçimlerinden biridir.Bir başlık gücü olarak da anılabilir.Bu durum belirli bir pozisyona atanmakla ortaya çıkar.Bir diğer deyişle iktidarla ortaya çıkar.Sizi atayan otoritenin vermiş olduğu yetki ve güçle otoriteyi elinizde tutarsınız.Bu durumda kişiye kendisine destek olan otoriteden dolayı bir güç verilmiştir.Şirketlerde meşru olan bu güç örneğin CEO luk gibi sürekli düşme eğilimindedir.Bu tür güç korunurken son derece faydalıdır.Fakat başkasına verilmesiyle otomatik olarak güç düşer.

4.Zorlayıcı güç

Bu güç türü ödül gücünün tam tersidir.Bu güç ile liderler, takım üyeleri ceza yada bir şeylerden uzaklaştırma yeteneği ile kontrol edilmeye çalışılır.Çoğu şirkette yapılan performans değerlendirmelerini düşünün.Bu değerlendirmelere dayanarak birisini kovmak bu güç ile tanımlanabilir.Bu tür güç elinizde olduğunda çalışanlar sizi mutlu etmeye çalışacaktır.Beklentilerinizi önemsemeye başlayacaklardır.

Genel olarak zorlayıcı güç, insanların cezalardan kaçınmak için gereken minimum şeyleri yapmaya çalışacakları bir sistem yaratır.Ödül gücünde insanlar ödül kazanmak için çabalarken , bu güç tüpünde sıkıntıdan kurtulmak için gerekli ve başları ağrımayacakları minimum çabayı göstereceklerdir.

5.Referans gücü

Referans gücü y faktöründen gelen bir güç olarak düşünülebilir.Çünkü sizinle ilgili bir nedenden dolayı gelmeyen bir güçtür.Bu güce sahip olanlar tutum , cazibe yada dış görünüşlerine bağlı olarak diğer insanlar tarafından sevilirler.İktidara gelme şansları olmamasına rağmen , yine de bir çok denenden dolayı etkilemektedirler.

Özetle

*Özetle French ve Raven in ortaya attığı beş güç , sizi belli bir ortamda güçlü kılan şeyin neler olduğuna odaklanmayı sağlar yada çalışır dileyim.

*Ödül gücü genel olarak , bir şirkette liderseniz finansal yada başka ödül sistemleriyle liderlik becerilerinden faydalanmanızı sağlar.

*Uzman güç , uzmanlığınız la gelen ve iktidar sağlayan güçtür.

*Meşru güç, Belli bir pozisyona atanmakla gelinen , sizin değil ama pozisyonun sapladığı güçtür.Buna başlık gücü de denir.

*Zorlayıcı güç, sizi uzaklaştırma yada ceza verme gücüne dayanan güçtür.

*Referans gücü , bahsi geçen 4 güç tarafından elde edilmeyen güçtür.Ve popülerlik , davranış ,tutum gibi soyut şeylere dayanır.

Comments