Header Ads

Kanban Nedir Tarihi ve Gelişimi

Kanban Nedir?

Kanban ya da Çekme Sistemi

Kanban , Japonca dilinden gelmektedir.Anlamı kart, etiket ya da çıkartma anlamına gelir.Üretim planlama ve lojistik denetiminde , kullanılan malzemelerin yeniden tüketim denetimi ilnete yani çekme prensibine göre , tekrar doldurulması için bir yönetim denetimi anlayışıdır.Kanban da ki malzeme temini , yalnızca üretim sürecinde olan tüketime bağlıdır.Haritalar , bu kontrol sisteminin temel taşıdır.Bilgileri iletmek için kullanılır.Kanban kontrol halkaları esnek üretim denetiminün temel taşıdır.Döküman akışını sabitlemek için kullanılır.
Kanban , tedarikçiden son tüketiciye kadar bütün dış şikayet zincirlerini denetler.Bu durumda arz netçileri büyük oranlarda önlenebilir.Kamban ı kim buldu?

Kaban sistemi ilk defa 1947 yılında Toyota da bulunan Taiichi Ohno tarafından büyük ölçüde geliştirildi.Kanban sisteminin gelişmesinin önemli bir sebebi Amerikalı şirketlere oranla , şirketin verimliliğinin düşük olmasıdan kaynaklanmaktadır.Kaban sistemi vasıtası ile Toyota şirketi hammadde, yarı mamul ve nihai ürünlerin stoklarının maliyetini azaltarak , stok oranını düşürerek verimliliği arttırmaya yardımcı oluştur.Bu biçimde verimli üretim denetimine imza atmışlardır.
Bununla beraber Kanban Toyota nın üreti sistemi öne çıkaran 18 usurdan biriydi.Bu sistem T.Ohno , sahibi K.Toyoda ve S.Shingo tarafından geliştirildi.Hepsinin birlikte geliştirmeleriyle , bilinen Toyota Üretim Sistemş (TPS) oluşturuldu.Kanban , tam zamanında beraber kullanılmış ve kullanılacaktır.Her iki teknik de alternatif ilkeler değildirTamamlayıcı ilkelerdir.
1870 lerin başlarında bu kontrol konsepti Abd ve Almanya daki şirketler tarafından uyarlandı ve tanıtımı yapıldı.Kaban ını güçlü yönlerinden faydalanılması için Toyota üretim sisteminin bütün unsurlarıdan faydanılmalınmalıdır.

Kanban Nasıl Çalışır?

Malzeme akışı konteynerler veya kanban kartı ile kontrol edilir.Kanban kartları klasik olarak kullaılabilen , ileri teknoloji ile e kabanlara dönüşme gibi avantajları var.Popüler olan yada sıklıkla kullanılan iki kutu içeren bir kanban kontrol sistemi vardır.Birinci kutu üretim aşamasındayken , ikicisi dolu işlemi için yolda olur.Burada üç farklı varyant vardır.Sadece bir depodan sağlanan kanban , stokta tutulan kanban ve sipariş edilen kanban vardır.

Kanban Çekme Sistemi

Kanban için hangi bölümler uygundur ve bular nasıl boyutlandırılmalıdır?
Kanban Kapları büyüklüğü ve sayısı kadar süreyi köprülemek için yeteri kadar büyük olmalı.Kap boşalırsa, kartını göndererek otomatik olarak bir yenilenme tetiklenir.Kaplar kanban ile kendiliğinden dolum içi tampon belleğe gönderilir.Dolu ve boş kaplar ve kartın yolu kaban halkasını oluşturur.Temel olarak , sisteme kayıtlı kanban kartlarının sayısı, değiştirme periyotu
boyuca gereksinim miktarlarını karşılayacak kadar büyük olmalı.Yeterli malzemeyi dolaştıracak büyüklükte olmalı.BT sistemleri bu konular için yararlı olacaktır.Bu sistem son derece karmaşık algoritmaların ve sümilasyon modellerinin kapsamlı insan mantığını dikkate alan malzeme akış kalitesiyle karşılaştırıldığında, kaba bir kılavuz olarak nitelendirilebilinir.

Malzeme Akışı Kaizenli Kanban Oluşumu?

Malzeme akışı kaizen, lojistik süreçlerinin manuel ve sürekli olarak tekrarlanan optimizasyonudur.Bu sistem kanban kaplarının sayısının hesaplanması için kullanılır.Sistemde yeterli miktarda kanban kartı ve kap bulunduğundan emin olmak için , kanban yöneticisi  kart sayısını belirler ve düzenli olarak değişiklikleri ayarlar.Malzeme akış kalitesiyle , kısa sürelerde optimum malzeme akışı ve kanban boyutlandırılması elde edebilirsiniz.Bu metodun doğruluğu , Bilgi işlem algoritmalarının zamanı ve doğruluğu düşünülenden daha yüksektir.Bularla birlikte karmaşık süreçler için kanban uyglanmak istediğinde BT sistemleri gereklidir.Tüm Hakları Saklıdır.. Blogger tarafından desteklenmektedir.