8 D Problem Çözme Yöntemi Nedir Nasıl Kullanılır Faydaları

8D ye Giriş

8D nedir

8D yi Neden Uygularız

8D yi Ne Zaman Başvururuz

8D e Giriş

8 D problem çözmedisiplini , bir sorunu temeli bulmak ve kısa sürede düzeltmek , tekrar eden problemleri çözmek için uzun vadeli problemleri çözmek için tasarlanmış bir problem çözme metodolojisidir.Ürünlerinizin kusurlu olduğu ve müşterileri tatmin edemediğinde 8D problem çözme tekniği , kalite ve güvenilirliği arttırmak için mükemmel bir ilk adımdır.

İlk olarak FordMotor Company , 1980 li yıllarda TOPS olarak bilinen bu problem çözme metodolojisini geliştirmiştir.8D nin ana kullanımı , Ford tarafından sorun çözme çabalarının belgelendirilmesinde , ilk yöntem olarak kullanılması etkili bir yöntem olduğunu kanıtladı.Şirket günümüzde 8D yi hala kullandığı bilinmektedir.

8D , üreticiler arasında popüler hale gelmektedir.Öğrenmesi etkili ve oldukça kolaydır.


8D problem çözme süreci, üretim sürecinde ki sorunları çözmeye yönelik , ayrıntılı ve takım odaklı bir yaklaşımdır.Bu yöntemin amacı , sorunun temelini bulmak , müşterileri korumak için kısıtlayıcı eylemler geliştirmek ve gelecek zamanda bu ve bunlara benzer sorunları önlemek için düzeltici önlemler almaktır.

8 Dproblem çözme sürecinin gücü , yapısı ,disiplini ve metodolojisinde yatmaktadır.8D mevcut yaklaşımların en iyi uygulamalarını kullanarak bütünleşik bir metodoloji kullanmaktadır.Sadece sistemde ki bir arızadan kaynaklanabilecek başka sorunlardan değil , aynı zamanda problemin önüne geçip sistemin değişimini yönlendiren , tüm süreci geliştiren problem çözme yöntemidir.

8D dünya genelinde imalat ,montaj ve servis için kullanılan popüler bir problem çözme yöntemlerinden biri haline gelmiştir.

8D problem çözme disiplininin sekiz disiplininin neler olduğu aşağıda yazmaktadır.


8D yöntemi popüler çünkü mühendislikte üretim sürecinde ki çeşitli aşamalarda ortaya çıkabilecek problem çözme için tutarlı ve öğrenmesi kolay , kapsamlı bir yaklaşımdır.Doğru şekilde uygulandığında aşağıda ki faydalar ortaya çıkmaktadır.

*Kişiye güvenmekten öte geliştirilmiş ekip odaklı çözme becerileri.

*Problem çözme için oluşa bir yapı ile ortaya çıkan aşinalık ve süreklilik.

*Gelecekte oluşacak sorunları engellemek için geçmişte oluşan başarısızlıkları ve eğitimlerin bir datasının oluşturulması ve bunun genişleştirilerek iyileştirilmesi.

*Problem çözme de gerekli olan temel istatiksel araçların nasıl kullanılacağının daha iyi anlaşılması.

*Sorun çözme ve etkinliği arttırılmış olur.

*Problem çözme amacının , takımın süreç ve yöntemlerine uyarlanabilmesi.

*Tartışma yı , sorun çözmede samimi ve açık iletişim ve etkinliğin arttırılması.

*Yönetimin sorularının ve problem çözümü anlayışında iyileşmelerin olması.

8D problem çözmede iyi uygulamaları sabitlemek için oluşturulmuştur.Bu yöntem doğru yapıldığında . bu yöntem ürünlerin kalitesini ve güvenilirliliğini arttırmakla kalmaz , ekibi gelecek sorunlara ve problemlere de hazırlar.

8D Ne Zaman Uygulanabilir

8D problem çözme metodolojisi genel olarak aşağıda ki durular içi gereklidir.

*Güvenlik ve mevzuat ile ilgili kısıtlar ve sorular çıktığında.

*müşterilerden şikayetler geldiğinde

*Standart ve kalite oranlarında endişeler olduğunda ve büyük sorular çıktığında

*Atık , hurda ,yetersiz performans seviyeleri beklenenden farklı olduğunda kullanılmaktadır.
8D ye Ne Zaman Başvururuz

8D süreci,
Tümden gelen sorunları , çözüme doğru adım adım ilerlemek için kullanılır.Bir kalite yaklaşımı olarak , veri odaklı araçlarla, ideal etkinlikler için üç kişiden oluşan beyin fırtınası yapılır.Veri toplanır ve deneme yanılma yoluyla tümden gelen faaliyetler için geniş  konu destek grubu kullanılır.Kobi uzmanları gibi bir uzman da iş görebilir.

8 D İçin Hazırlık ve Plan Yapma

Doğru planlama daima iyi bir başlangıç yapılmasını sağlar.8D analizi başlamadan önce bir uzmanlık desteği almak faydalı olur.Geri bildirim aldıktan sonra , takım oluşturulmadan önce aşağıda bulunan kıstasların uygulanması faydalı ve gereklidir.

*Sorunlar hakkında bilgi toplanılması

*Doğru sorulara doğru cevapların verilmesi için kontrol listeleri oluşturulmalı.

*Müşterileri istenmeyen durumlara maruz bırakılmaması için acil müdahale eylemi oluşturulmalı.


D1 Takım Oluşturma

Üçlü bir takım bir çok farklı disiplinden üyelerden oluşmalı.Bir kalite ilkesi olarak takım oluşturma kriterleri iki bölümde etki sağlamalıdır.
*Çekirdek ekip , veri odaklı yaklaşımları incelemelidir.Ekip üç kişiden oluşmalıdır.Ekip ürün,süreç ve veri analizi yapacak seviyede olmalıdır.
*Bir de kobi ekibi olmalı.Yani işletme ekibi.Bu ekip veri toplama ve analizi için farklı zamanlarda getirilmeli.Mevzuatlara ve çeşitli kriterlere uyu sağlanılması ve yasal olarak da güçlü olması için gereklidir.
Takımlar doğru hazırlıklar yapmalıdırlar.Temel kriterleri ve kuralları belirlemek son derece önemlidir.Kontrol listeleri , formlar ve teknikler gibi disiplinlerin uygulanması istikrarlı bir şekilde ilerlemek için önemlidir.8D de her zaman iki kilit üye olmalıdır.Takımda lider olması önemli.Ve onaylayıcı ve değiştirici bir kişi olmalı.
*Lider, süreci bilen ve ekibi kendi içinde yönlendirebilen bir kişi olması gerekmektedir.
*Yönetici bulgular üzerinde anlaşarak değişikliği etkileyen ve bu değişiklikleri nihai onay sürecine bağlayan bir kişi olmalıdır.

D2 :Problemin Açıklanması

8D problem çözme yönteminin ilk noktası, sorunu bilmek ve verileri kullanarak düzgü bir şekilde tanımlamak sonrasıda gelecekteki karşılaştıralar için belirli kategoriler belirlemek.Bu yada bu değil kriterleri belirleyerek verileri toplayarak başarısızlığı olası nedenleri ortadan kaldırılmalıdır.Bu yaklaşım için şu araçlar kullanılabilir.
*5 Neden analizi.
*Balık kılçığı diyagramı
*Bu , bu değil araçları
*Soru açıklamaları
*Soruları bildirimi içi diyagramlar yada geri bildirim kutuları

D3 Kapalı Alan Eylemi

Geçici olarak , kalıcı düzeltici önlem almadan önce müşteriyi korumak için önlem alınabilir.Geçici engelleme eylemleri aldıkta sonra kaldırılır.

D4 Kök Neden Analizi ve Kaçış Noktaları

Kök nedenleri ortadan kaldırmak için kalıcı eylem yapmak için tanılanır.Kök nedenin tanı isteğe göre açık veya kapalı olarak belirtilmelidir.D4 faaliyetleri şunları içermelidir.
*Bu , bu değil ler arasında ki farkları ve değişiklikleri listeleyip karşılaştırmalı analizler.
*Elimizde kalan nedenlere göre  kök neden teorilerinin geliştirilmesi.
*Kök neden alanı için iş akış diyagramları incelenmeli.
Kaçış noktası belirlenmeli.Kök nede bulunabilecek iken ancak bulunamadığında en yakı noktanı olması.

D5 Sürekli Düzelte Eylemi

Sürekli iyileştirme kök nedene odaklıdır.Sorunun neden olduğu ürü veya işlemi koşullarını kaldırır.D5 de ki etkilikler şöyle olmalıdır.
*Zorunlu istek ve gereklilikleri içere onay kriterleri olmalıdır.
*Sürekli iyileştirme işlemlerinde risk analizi yada FMEA yapılmalıdır.
*Risk değerlendirmesine bakarak , sürekli iyileştirme için dengeli bir seçim yapılmalıdır.
Kaçış noktaları için kontrol noktası iyileştirilmesi seçilmeli

D6 Kalıcı Düzeltme Eylemi ve Onaylama

Kalıcı değişikliğin yapılması için doğru planlama şarttır.Bir proje planı , iletişim , yapılması gereken adımlar,başarı performansı ölçümü ve eğitimleri içermelidir.
*Proje için proje planı geliştirilmelidir.
*Planı tüm ortaklara bildirmek gereklidir.
*Bir ölçme yöntemi kullanarak iyileştirmelerin kalıcı ve geçerli hale gelmesi sağlanmalıdır.

D7 Tekrarları Önleme

Bu adım bilgiyi korumak, paylaşmak, benzer ürünleri,süreçlerde bulunan sorunları önleme fırsatı kazandırır.
*Sorunları önlemek için benzer ürünleri ve süreçleri gözden geçirmek gerekmektedir.
*Önleme prosedürlerini , iş talimatlarını geliştirmek ve güncellemek gerekmektedir.
*Standart olmuş işleri ve uygulamaları bulup tekrar kullanmak.
*FMEA güncellemelerinin tamamlandığından emin olunması.
*Güvence kontrol planlarının güncellenmesi.

D8 Kapanış ve Takım Kutlamaları

Takımlar süreci kapatmak için izinler için geri bildirim gerektirir.Bu süreçte yapılması gerekenler
*Gelecekte ki sorunlar için referans olması için belgeler arşivlenmeli.
*Problemlerin nasıl daha iyi çözülmesi için belge dersleri verilmeli.

Comments